Recerca

Resposta adaptativa, metabolisme i immunologia

Els grups de recerca que conformen el programa estudien diferents malalties pediàtriques causades principalment per factors ambientals i la resposta adaptativa en els infants. Les àrees d'especialitat d'aquest programa poden dividir-se en endocrinologia i metabolisme, malalties infeccioses i immunes pediàtriques, i altres factors ambientals i resposta adaptativa.

Els grups de recerca del programa estudien diferents malalties pediàtriques causades principalment per factors ambientals i la resposta adaptativa en els infants.

Grups