Biologia molecular i regulació gènica del teixit adipós i les seves patologies

On som

Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)

Com arribar-hi

Webs relacionades

El nostre grup de recerca s'especialitza en l'estudi de les bases moleculars i fisiològiques que controlen el metabolisme energètic en relació amb les patologies humanes. Estudiem els mecanismes moleculars del control gènic dels adipòcits, la diferenciació muscular i hepàtica en relació amb el metabolisme i la funcionalitat del greix. Això implica el desenvolupament de models experimentals a nivell subcel·lular, cel·lular i animal, i l'estudi del material biològic de pacients amb obesitat, diabetis, lipodistròfia, i altres malalties metabòliques.

El nostre grup és membre de CIBERobn des de la seva fundació, i fa més de 15 anys que és grup consolidat (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 330). A més el cap de grup és investigador ICREA Acadèmia.

Objectius científics

  1. Establir el secretoma diferencial de diferents tipus de teixit adipós, i determinar les seves propietats de senyalització i com biomarcadors de patologia metabòlica.
  2. Identificar noves molècules mediadores de la comunicació inter-òrgans implicades en el control del metabolisme energètic, amb èmfasi en la senyalització entre teixits adiposos, cor, fetge i intestí, així com per part de cèl·lules del sistema immune.

Àmbit/Camp d'especialització

  • Estudis moleculars de transcripció gènica.
  • Cultius cel·lulars especialitzats de diferents tipus d'adipòcits, així com de cèl·lules musculars diferenciades, cardiomiòcits i hepatòcits.
  • Models animals de patologia metabòlica, així com de modificació dirigida (invalidació, transgènesi) de gens candidat de factors implicats en adipositat i patologia metabòlica.
  • Micrométodos analítics de material biològica adaptats a l'estudi de quantitats limitats de material biològic d'origen humà (biòpsies).
  • Metodologies d'obtenció i anàlisi massiva de dades (RNAseq, microarrays, etc.).

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Notícies

Més notícies