Recerca

Recerca en xarxa

Nacionals

Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras

Actualment el Dr. Rafael Artuch lidera el grup reconegut amb el codi CB06/07/0061, el Dr. Francesc Palau el grup CB06/07/0001, la Dra. Susanna Balcells el grup CB06/07/0076 i la Dra. Gemma Marfany el grup CB06/07/0041.

Centro de Investigación en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas

La Dra. Lourdes Ibañez lidera el grup reconegut amb el codi CB07/08/0044, des de 2007; així com el Dr. Manuel Vázquez Carrera que lidera el grup CB07/08/0003.

Centro de Investigación en Red de Epidemiología y Salud Pública

La Dra. Carmen Muñoz Almagro lidera el grup reconegut amb el codi CB15/00067 i el Dr. Antoni Serrano Blanco el grup CB16/02/00322.

Centro de Investigación Biomédica en Red de la Obesidad y la Nutrición

El Dr. Francesc Villarroya lidera el grup d’investigació reconegut amb el codi CB06/03/0025.

Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental

Des de l’any 2007 el Dr. Josep Maria Haro lidera el grup reconegut amb el codi CB/07/09/0028.

Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioinginiería, Biomateriales y Nanomedicina

Els caps de grup Dr. Alexandre Perera i Dr. Miquel Àngel Mañanas formen part del grup d’investigació reconegut amb el codi CB06/01/1050.

Plataforma "Red de Biobancos"

Dins de la plataforma "Red de Biobancos" en forma part el Biobanc pediàtric per a la Recerca Sant Joan de Déu, dirigit per la Dra. Cristina Jou.

Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud

El grup de recerca "Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)", coordinat pel Dr. Antoni Serrano, forma part de la RedIAPP.

Red SAMID

La Dra. Maria Dolores Gómez Roig és una de les investigadores principals (IP) de la Red SAMID, com a representant de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Europees

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (the Partnership)

El grup de recerca dirigit pels Dr. Josep Mª Haro i la Dra. Ai Koyanagi està integrat dins d'aquesta xarxa, centrada a compartir activitats i projectes per a donar solucions innovadores que satisfacin les necessitats de la població de la tercera edat.

Innovative Therapies for Children with Cancer

Els grups “Genòmica traslacional”, “Sarcomes i histiocitosis”, “Tractament del càncer pediàtric” i “Leucèmia i hemopaties pediàtriques” formen part d’aquesta xarxa, centrada en el desenvolupament de noves teràpies pel tractament de càncers pediàtrics i d'adolescents.