Recerca

CEIm

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participen en projectes de recerca; i realitzar un acompanyament als investigadors i investigadores en tot el procés d'avaluació d'un projecte.

Actualment el CEIm és òrgan adscrit a la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.