Ambient i complicacions en l'embaràs

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

El nostre grup de recerca realitza una investigació orientada a l'estudi de l'exposició prenatal a substàncies d'abús (tabac, alcohol i drogues) i tòxics ambientals (aire, aigua i substàncies químiques) en els grups de restricció de creixement fetal en comparació amb l'exposició existent en els fetus amb pes adequat per a l'edat gestacional.

Juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona formem part del Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona (BCNatal), on també forma part l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, investigant en col·laboració amb la Fundació Fetal Medicine Barcelona (Fetal R+D). El grup també forma part de la Xarxa de Salut Matern Infantil i Desenvolupament (Xarxa SAMID) (Ref RD12 / 0026/0007).

El 2016, vam iniciar una col·laboració amb ISGlobal, amb qui compartim una FIS i un projecte HEI Research Committee (Health Effects Institute. USA) paper RFA 17-1 (November 2, 2017) "Traffic-related air pollution and birth weight: the rols of noise, placental function, green space, diet, physical activity, and socioeconomic status (FRONTIER)". El 2018 van iniciar el Projecte "AIR-NB. Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development "de la convocatòria ERC Advanced Grant.

La Dra. Gómez Roig forma part des del 2016 del Work Group on Reproductive and Environmental Health de la FIGO (International Federation of Gynecologist and Obstetrics, 2016 - al 2019). Actualment també forma part del FIGO Committe for Reproductive and Developmental Environmental Healthy.

Línies de recerca

 1. Correlacionar els diferents tòxics (substàncies d'abús i tòxics ambientals) de l'entorn fetal amb els paràmetres d'afectació d'insuficiència placentària (percentil fetal <3, afectació de l'índex cervell placentari (ICP), i afectació del Doppler de les artèries uterines).
 2. Estudiar la incidència de consum d'alcohol i tabac en gestants en el nostre medi i valorar els resultats d'una intervenció (entrevista motivacional) per la disminució o cessament del seu consum durant la gestació.
 3. Estudiar la relació entre els efectes prenatals (neurodesenvolupament: neurosonografia prenatal), el funcionalisme cardíac (ecocardiografia), perinatals del nadó (morbiditat neonatal) i postnatals (desenvolupament neurològic) resultants de l'exposició a tòxics.

Objectius científics

 1. Demostrar l'eficàcia de l'Heparina de Baix Pes Molecular per al tractament de la restricció de creixement fetal intrauterí precoç, demostrant la prolongació de la gestació en aquells en aquests casos.
 2. Demostrar l'eficàcia de la intervenció mitjançant una entrevista motivacional en la disminució del consum d'alcohol i tabac durant la gestació i traslladar aquests resultats a programes de Salut Pública.
 3. Avançar en el camp de la investigació experimental de mesures terapèutiques per disminuir els efectes del consum d'alcohol en el fetus.
 4. Validar marcadors prenatals predictors de neurodesenvolupament postnatal (neurosonografia i estudi neurofisiològic mitjançant la resposta de seguiment de freqüència (RSF).
 5. Establir una cohort de gestants de baix risc per a l'estudi prenatal i postnatal de la influència de l'ambient en el fetus, el nounat i el nen: contaminació ambiental, contaminació acústica, espais verds, estrès i activitat física.

Àmbit/Camp d'especialització

La nostra recerca s'emmarca en l'estudi de l'exposició prenatal a substàncies d'abús i tòxics ambientals.

Per això fem la determinació de substàncies tòxiques, alcohol (Fatty acid ethyl esters -FAEE, i Ethyl glucuronide (ETG)) mitjançant tècniques metabolòmiques a pèl de la mare (espectrometria de masses en tàndem (LC / MS / MS) i cromatografia de gasos amb espectrometria de masses). També vam realitzar la determinació de Fosfatidiletanol (peth) en sang de cordó umbilical. El nostre grup també s'ha iniciat en la tècnica de l'Entrevista Motivacional (EM) en el marc de realitzar una intervenció per disminuir el consum de substàncies tòxiques durant la gestació.

L'avaluació prenatal dels efectes de l'exposició prenatal a l'ambient contaminat es realitza mitjançant neurosonografia i per ecocardiografia prenatal (on s'estudia l'anatomia i el funcionalisme cardíac), que ens permet mesurar la profunditat i grau de maduració de les cissures corticals específiques, els solcs, i el desenvolupament d'estructures específiques com el cos callós i els ventricles laterals amb notable precisió.

En el seguiment postnatal valorem mitjançant l'estudi neurofisiològic la resposta de seguiment de freqüència (RSF) en els nadons com a marcador de neurodesenvolupament.

Membres del grup

Projectes

Nom del projecte:
ATHLETE_Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome research and Translation
Investigador/a principal
Maria Dolores Gómez Roig
Entitat/es finançadora/es:
European Commission
Codi
874583
Data de inici-fi:
2020 - 2024
Nom del projecte:
Traffic-related air pollution and birth weight: the roles of noise, placental function, green space, diet, physical activity, and socioeconomic status (FRONTIER)
Investigador/a principal
Maria Dolores Gómez Roig
Entitat/es finançadora/es:
Health Effects Institute (HEI)
Codi
CR-83590201
Data de inici-fi:
2018 - 2022
Nom del projecte:
Efectividad de la entrevista motivacional repetida durante el embarazo en el abandono del consumo de alcohol
Investigador/a principal
Maria Dolores Gómez Roig
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI17/00105
Data de inici-fi:
2018 - 2020
Més projectes

Tesis

 • Efectividad de la acupuntura y moxibustión en la versión espontánea del feto en presentación de nalgas
  Autor
  Miranda García, Maite
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  10/12/2019
 • Maternal heavy metals and toxins exposure and their influences on fetal growth restrictioin clinical subtypes
  Autor
  Sabra, Sally
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  22/01/2018
 • Desenvolupament d’un mètode de control de qualitat prospectiu pels marcadors ecogràfics quantitatius inclosos en el cribatge d’aneuploïdies.
  Autor
  Sabrià Bach, Joan
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  03/07/2015
Més tesis

Notícies

Més notícies