Microbiota intestinal

On som

Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)

Com arribar-hi

Webs relacionades

El nostre grup de recerca realitza una investigació bàsica orientada a l'estudi dels mecanismes moleculars implicats en la comunicació entre la microbiota intestinal i l'hoste.

Des de l’any 1996 som reconeguts, ininterrompudament, com a grup consolidat de recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya), sota el nom de Bioquímica i Biologia Molecular de Microorganismes.

En l'actualitat membres del grup formen part del grup consolidat Bioquímica Integrativa (referència 2017 SGR-1033), amb un fort caràcter pluridisciplinari.

Línies de recerca

 1. Factors secretats per bacteris i la seva funció en la interacció amb l'epiteli intestinal. Inicialment la investigació es va centrar en patògens i en l'actualitat està orientada a microbiota intestinal.
 2. Establir el paper de les vesícules de membrana externa (OMVs) com un mecanisme a través del qual els bacteris comensals i probiòtics modulen l'homeòstasi intestinal, especialment resposta immune i funció de la barrera epitelial. En aquesta línia el grup ha col·laborat amb clínics i investigadors vinculats a Serveis de Gastroenterologia de diversos hospitals.
 3. Mecanisme d'acció de compostos de Pt i Pd amb activitat antitumoral. Aquesta es desenvolupa en col·laboració amb grups de l'àmbit químic, sent la nostra aportació caracteritzar l'activitat sobre el DNA i potencials dianes enzimàtiques.

Objectius científics

 1. Identificació i validació funcional de les vies de senyalització activades per vesícules de microbiota intestinal i probiòtics.
 2. Abordar aproximacions de RNA-seq per identificar nivell global els canvis d'expressió gènica i de miRNAs mitjans per aquestes vesícules en cèl·lules epitelials i immunes, especialment cèl·lules dendrítiques.
 3. Seleccionar i validar gens / miRNAs d'interès en relació amb paràmetres de l'homeòstasi intestinal.
 4. Anàlisi comparatius per identificar mecanismes específics de cep.

Àmbit/Camp d'especialització

Hi ha múltiples evidències científiques sobre la influència de la microbiota en l'estat de salut. Actualment, aquesta és una àrea d'estudi molt activa que ha portat a explorar noves estratègies terapèutiques basades en probiòtics o bacteris comensals beneficioses. La investigació del nostre grup s'emmarca en l'estudi dels factors i mecanismes moleculars que governen les interaccions entre l'hoste i la microbiota intestinal. Aquest coneixement és essencial per poder transferir les teràpies basades en microbiota a la pràctica clínica en humans.

Com que l'accés de la microbiota a l'epiteli intestinal està limitat per la capa de mucina, els factors secretats per la microbiota són actors importants de la senyalització intercel·lular a l'intestí per la seva capacitat de difondre a través d'aquesta capa i interaccionar amb les cèl·lules de la mucosa intestinal. La nostra recerca està centrada principalment en les vesícules de membrana secretades per microbiota intestinal.

El grup compta amb professors d'universitat amb una carrera científica ininterrompuda, investigadors post-doctorals i estudiants de doctorat procedents de diversos graus que en conjunt aporten una visió integral als reptes que planteja la recerca en l'àmbit de la comunicació intercel·lular entre organismes i sistemes. El grup està ubicat en un departament de la Universitat de Barcelona i disposa de les instal·lacions i equips necessaris per dur a terme la investigació. A més, aquesta universitat compta amb un conjunt de centres cientificotecnològics (CCiTUB) que donen suport a la nostra investigació, com les unitats d'espectrometria de masses, microscòpia electrònica i confocal, estabulari, citometria, genòmica i anàlisi bioinformàtica.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Tesis

 • Modulación de la barrera epitelial intestinal por vesículas de membrana y factores solubles secretados por cepas probióticas y comensales de Escherichia coli
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  19/09/2017
 • Comunicación microbiota-huésped: internalización y señalización intracelular de vesículas de membrana externa de cepas probióticas y comensales de E. coli en células de epitelio intestinal
  Autor
  Cañas Pacheco, Mª Alexandra
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  21/07/2017
Més tesis