Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

On som

Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)

Com arribar-hi

Webs relacionades

La inflamació crònica de baixa intensitat és responsable de l'aparició de patologies com la resistència a la insulina i certes cardiomiopaties. L'estudi de nous mecanismes moleculars implicats en aquesta associació pot proporcionar noves dianes farmacològiques per a la seva prevenció i reducció. I concretament, el nostre grup vol avaluar l'efecte dels agonistes PPARb/d, activadors de AMPK i l'àcid oleic sobre aquestes vies per prevenir la inflamació crònica de baixa intensitat i les patologies associades a aquest procés.

El nostre objectiu principal és la recerca de noves dianes farmacològiques que permetin bloquejar la connexió existent entre la inflamació i el desenvolupament de patologies com la resistència a la insulina i les cardiomiopaties.

Formem part del CIBERDEM i hem rebut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya (2017SGR-124).

Línies de recerca

 1. Estudi de nous mecanismes pels quals els agonistes del Receptor Activat per proliferadors peroxisòmics (PPAR)b/d redueixen la inflamació i la resistència a la insulina.
 2. Avaluació de noves dianes farmacològiques per prevenir el desenvolupament de la cardiomiopatia diabètica.
 3. Recerca de noves dianes farmacològiques per al tractament i prevenció de la cardiomiopatia diabètica en models animals de diabetis mellitus tipus 1.
 4. Avaluació de noves dianes farmacològiques implicades en el desenvolupament de la diabetis i les seves possibilitats per desenvolupar nous fàrmacs antidiabètics.
 5. Estudi de mecanismes pels quals l'estrès del reticle endoplasmàtic a la placenta pot provocar un baix pes en néixer.

Objectius científics

 1. Desenvolupar fàrmacs activadors de la HRI que augmenten els nivells de FGF21 hepàtics i en sèrum de FGF21 per al tractament de malalties metabòliques.
 2. Avaluar els efectes dels agonistes de PPARb/d per prevenir la cardiomiopatia diabètica.
 3. Establir nous determinants que connecten la inflamació amb la resistència a la insulina.
 4. Establir una possible associació entre FGF21 i estrès del reticle endoplasmàtic i el desenvolupament de baix pes en néixer en nadons.

Àmbit/Camp d'especialització

El nostre àmbit d'especialització és la bioquímica farmacològica en el camp de la inflamació i la resistència a la insulina.

La nostra metodologia inclou la realització d'estudis in vivo i in vitro. En els models in vivo tenim experiència en la utilització de diferents models (models d'obesitat i resistència de la insulina induïda per dieta greix o fructosa, models animals de cardiomiopatia per sobreexpressió de TNFa al cor) en els quals podem analitzar la presència d'intolerància la glucosa, fetge gras (nivells de triglicèrids hepàtics, tinció d'Oil Red O, eosina-hematoxilina, immunohistoquímica), hipertròfia cardíaca (ecocardiografia, immunohistoquímica), inflamació (expressió de citocines inflamatòries en teixits, activitat d'unió a l'ADN de NF- kB i altres factors de transcripció proinflamatoris, nivells de proteïnes), metabòlits (diacilglicerol, ceramides).

A més, tenim una àmplia experiència en estudis in vitro amb diverses línies cel·lulars murines (miotubs, cardiomiòcits, hepatòcits i adipòcits) i humanes (cèl·lules musculars esquelètiques, adipòcits, cardiomiòcits i hepatòcits) així com en l'estudi de cultius primaris. En aquests cultius analitzem l'oxidació d'àcids grassos, la captació de glucosa, miRNA, marcadors d'inflamació, adipoquines, marcadors d'estrès del reticle endoplasmàtic, vam realitzar silenciament de gens mitjançant siRNA o sobreexpressió de gens.

Membres del grup

Tesis

 • Unveiling the role of PPARß/delta on non-alcoholic fatty liver disease
  Autor
  Zarei, Mohammad
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  27/09/2018
 • Novel potential determinants in endoplasmic reticulum stress, inflammation and insulin resistance: Apo CIII and sAPPß
  Autor
  Botteri, Gaia
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  14/03/2018
Més tesis

Notícies

Més notícies