Recerca

Neurociències

Els equips d'investigació d'aquest programa centren la seva recerca en dos àmbits principals. Per una banda, els trastorns neurològics pediàtrics, incloent-hi principalment malalties rares de base genètica, i investigació en dany ambiental sobre el cervell neonatal. I per l'altra, la salut mental, centrada en trastorns mentals greus des de la infància fins a l'edat adulta.

L’activitat científica està orientada al pacient, basada en aspectes clínics, diagnòstics i de tractament, i complementada amb una recerca de caràcter més bàsic i tecnològic.

Grups