Investigació en Salut Mental Infanto-Juvenil

Programa de recerca

Neurociències

Caps de grup

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

L'objectiu general del nostre grup és la recerca clínica de diferents trastorns psiquiàtrics, fent especial èmfasi en els trastorns del neurodesenvolupament.

Actualment els esforços se centren en l'estudi de la psicosi d'inici en la infància (IP: Dra. Dolz), el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH; IP: Dr. Alda) i el trastorn de l'espectre autista (TEA; IP: Dra. Mairena). Recentment, tenim línies emergents i en procés de consolidació en l'àmbit dels trastorns de la conducta alimentària (TCA) (IP: Dr. Serrano) i en la conducta autolesiva (IP: Dra. Sintes).

En els últims anys el grup s'ha consolidat amb la realització de diferents projectes finançats tant per institucions públiques (projectes FIS, MINECO) com privades a nivell nacional i europees (European Comission), així com col·laborant amb diferents grups de recerca estables de la xarxa d'investigacions biomèdiques en salut mental CIBERSAM, com el grup G04 de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona o el grup G01, de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En l'últim any destaca la concessió del projecte europeu Focus Locus centrat en el TDAH i els sistemes de gamificació (IP: Dr. Navarra; Acord de finançament: 732.375) així com en la participació en un assaig clínic europeu (Referència: 2015-003.503 -39) orientat a avaluar l'eficàcia del tractament d'omega-3 en pacients amb risc de desenvolupar psicosi. Recentment, el grup (IP: Dra. Camprodon) és centre col·laborador d'un projecte europeu que es realitza a ISGlobal Barcelona (IP: Dr. Sunyer) estudiant els efectes de l'exposició prenatal a la contaminació atmosfèrica urbana i el desenvolupament cerebral pre i postnatal mitjançant el prestigiós finançament d'excel·lència científica atorgada pel Consell Europeu de Recerca.

També és destacable la col·laboració del nostre grup (IP: Dra. Sintes) amb el grup GRETA (Grup d'Estudi i Tractament de les Autolesions), gràcies a l'obtenció de la beca PERIS i la nostra col·laboració (IP: Dr. Matalí) en una beca I + d (Referència: PSI2017-83146-R) per a l'estudi de la diagnosi familiar relacional en salut mental liderat per la Universitat Ramon Llull (IP: Dra. Vilaregut).

Finalment, en l'àmbit nacional ha estat remarcable nombrosos premis al reconeixement a diferents treballs de recerca.

Línies de recerca

 1. Estudi de la psicosi d'inici en la infància. Investigadora principal: Dra. Montse Dolz.
 2. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Investigador principal: Dra. Jose Ángel Alda.
 3. Trastorn de l'espectre autista (TEA). Investigadora principal: Dra. Maria Ángeles Mairena.
 4. Trastorns de la conducta alimentària (TCA). Investigador principal: Dra. Eduardo Serrano (línia emergent en procés de consolidació).
 5. Conducta autolesiva. Investigadora principal: Dra. Anna Sintes (línia emergent en procés de consolidació).

Objectius científics

 1. Determinar que marcadors neurobiològics d'estrès que presenten els nens i adolescents amb síndrome de risc de psicosi i el grup de transició a psicosi.
 2. Determinar el paper del cortisol i la prolactina en els primers episodis psicòtics.
 3. Desenvolupar una intervenció altament innovadora basada en jocs de videoconsola (d'estratègia, completament no-violents) per entrenar determinades habilitats cognitives (mentals) en nens i adolescents amb TDAH.
 4. Determinar la Influència d'un programa de mindfulness (atenció plena), sobre els símptomes nuclears, les funcions executives i l'eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HPA), en nens recentment diagnosticats de TDAH
 5. Caracterització del perfil metabòlic (bacterià i no bacterià) en nens i adolescents amb TDAH i avaluació del seu valor com a marcador diagnòstic
 6. Valoració de l'efectivitat d'un programa d'intervenció grupal en habilitats socials per nens/es i adolescents amb trastorn d'espectre autista
 7. Definir un marcador neurobiològic diferencial entre els símptomes tempo cognitiu lent i el TDAH.
 8. Contribuir a determinar la prevalença, característiques i implicacions psicopatològiques en adolescents i adults joves que presenten conductes autolesives no suïcides a Catalunya.
 9. Avaluar un programa de tractament per a trastorns alimentaris que combina la teràpia Cognitiu-Conductual estàndard amb l'atenció psicològica online mitjançant la Tcapp.
 10. Desenvolupar tècniques d'exposició mitjançant realitat virtual per a la millora del tractament de l'anorèxia nerviosa.
 11. Contribuir a l'estudi de la diagnosi relacional familiar a la salut mental.
 12. Contribuir a un estudi d'una cohort orientada a avaluar l'efecte de l'exposició prenatal a la contaminació de l'aire urbà en l'estructura i funció cerebral prenatal i postnatal
 13. Contribuir a la validació de diferents instruments avaluació (per exemple: avaluació relacions familiars, detecció de nens testimonis de violència domèstica, entre d'altres).

Àmbit/Camp d'especialització

La recerca que desenvolupa el nostre grup s'emmarca tant en l'estudi de la caracterització de diferents trastorns psiquiàtrics com en l'avaluació de programes d'intervenció psicoterapèutica. El nostre objectiu és poder realitzar una millor detecció precoç dels trastorns psiquiàtrics més prevalents o més greus que poden desenvolupar els nens i adolescents i poder determinar intervencions eficaces que ajudin a reduir o millorar l'impacte de la patologia mental en els nostres pacients i les seves famílies.

El grup compta amb psiquiatres, psicòlegs, tècnics amb diferents trajectòries d’especialització en el nostre camp que aporten una visió holística als interrogants que plantegen les nostres investigacions. A més de disposar de les metodologies més modernes en relació amb la investigació clínica (imatge) el nostre laboratori té una experiència notable en l'anàlisi de la microbiota i el cortisol.

En els últims anys el nostre grup està incorporant les noves tecnologies en l'estudi de diferents intervencions en diversos trastorns psiquiàtrics com ara la realitat virtual, la gamificació, aplicacions mòbil, entre altres.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Estudio multicéntrico longitudinal sobre marcadores de predicción de la transición a psicosis en niños y adolescentes con riesgo de psicosis: el papel del estrés intrauterino
Investigador/a principal
Montserrat Dolz Abadia
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI21/00090
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Nom del projecte:
Impacte de l’estressor ambiental COVID19 sobre les emocions i la conducta en població infanto-juvenil: Macro-Estudi longitudinal EmCoVID19 i EmCoVID19-unitats clíniques
Investigador/a principal
Esther Via Virgili
Entitat/es finançadora/es:
O.H.S.J.D.-Curia Provincial
Codi
BML 2021_HSJD
Data de inici-fi:
2021 - 2022
Nom del projecte:
Disrupción de los ritmos circadianos en población infantil con Trastornos del Neurodesarrollo (TDAH y TEA) y su impacto sobre la salud y calidad de vida
Investigador/a principal
José Ángel Alda Díez
Entitat/es finançadora/es:
Clientes Diversos
Codi
PFNR0134
Data de inici-fi:
2020 - 2022
Més projectes

Tesis

 • Influencia de un programa de mindfulness sobre los síntomas nucleares, las funciones ejecutivas y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), en niños recientemente diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Un estudio aleatorizado
  Autor
  Huguet Miguel, Anna
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  03/09/2021
 • Estudi de la conducta suicida en el menor d'edat i diferències de gènere
  Autor
  Sánchez Fernández, Bernardo
  Organisme
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
  02/07/2021
 • Análisis de la psicopatología parental de los niños con TDAH
  Autor
  Insa Pineda, Inmaculada
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  21/01/2020
Més tesis

Notícies

Més notícies