Cervell neonatal

Programa de recerca

Neurociències

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

La vocació investigadora del grup Cervell Neonatal està dirigida a respondre preguntes que sorgeixen des de la pràctica clínica i persegueix generar nous coneixements en malalties o agressions cerebrals en el període fetal, perinatal o neonatal que comporten un major impacte en la salut i capacitats de l'infant. L'objectiu últim és contribuir amb la investigació a reduir la càrrega per a la salut associada a la malaltia neurològica fetal, perinatal o postnatal.

La nostra recerca està orientada al pacient i particularment està centrada en biomarcadors diagnòstics i pronòstics de naturalesa clínica, bioquímica, neurofisiològica i de neuroimatge, així com en aspectes terapèutics del dany cerebral adquirit al voltant del naixement o en el període neonatal. Les principals línies se centren en el dany hipòxic-isquèmic perinatal, infart arterial cerebral, maduració del SNC i patologia adquirida del prematur, i en el dany cerebral fetal d'etiologia inflamatòria-infecciosa.

El cap del grup pertany des de l'any 2007 al CIBERER.

Línies de recerca

 1. Encefalopatia hipòxic-Isquèmica Perinatal (IP: A. García-Alix)
 2. Infart Arterial Cerebral Neonatal (IACN), en la qual s'aborda des dels mecanismes etiològics i patogènics a biomarcadors diagnòstics-pronòstics del IACN (IP: A. García-Alix),
 3. Maduració cerebral i valoració de l'impacte sobre la mateixa de la patologia cerebral adquirida (IP: T Agut),
 4. Infecció fetal intrauterina. Establir biomarcadors inflamatoris en fluids materns, fetals i en el nounat per establir nous biomarcadors diagnòstics i predir problemes neuroevolutius (IP. Dra. A. Alarcón).

Objectius científics

 1. Desenvolupament i validació de biomarcadors diagnòstic-pronòstics, tant bioquímics, neurofisiològics, de neuroimatge i metabolòmics en el camp de les malalties neurològiques amb expressió i inici en la vida fetal o neonatal.
 2. Caracterització de gens associats a l'infart arterial cerebral neonatal.
 3. Desenvolupar i validar una eina automatitzada de classificació dels infarts arterials cerebrals neonatals que, després d'establir la localització i extensió de les lesions, predigui les possibles alteracions neurològiques a llarg termini, de forma individualitzada, a partir d'un coneixement basat en el mapeig lesió-conducta (voxel-based lesió Symptom mapping).
 4. Generar un atles morfomètric del desenvolupament cerebral mitjançant ultrasonografia que permeti valorar la maduració cerebral així com desenvolupar un atles de la vasculatura cerebral mitjançant ressonància magnètica.
 5. Caracteritzar tant aspectes fenotípics com neuroevolutius de nounats amb lesions cerebrals adquirides.
 6. Estimar la càrrega per a la salut de les malalties neurològiques neonatals més prevalents

Àmbit/Camp d'especialització

La recerca que desenvolupa el nostre grup s'emmarca en l'estudi dels aspectes clínics, bioquímics, moleculars i terapèutics de les malalties neurològiques del nadó, tinguin aquestes el seu origen en la vida fetal, al naixement o durant el període neonatal.

El grup compta amb metges neonatòlegs amb dedicació a la neurologia neonatal i manté una col·laboració estable amb altres neuroneonatòloegs d'altres centres i en el nostre entorn proper, amb neuropsicòlegs, neuropediatres, físics i bioquímics. El grup disposa de les metodologies modernes en relació amb el monitoratge neurofisiològica, marcadors bioquímics i estudis de neuroimatge.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Evaluación de un nuevo test diagnóstico rápido para la cuantificación de biomarcadores pronósticos en el triaje del paciente crítico y la mejora de la superviviencia neonatal e infantil (ACROBAT-Critical)
Investigador/a principal
Ana Alarcon Allen
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI23/00103
Data de inici-fi:
2024 - 2026
Nom del projecte:
Evaluation of a new point-of-care risk-stratification tool based on quantification of prognostic biomarkers for the screening of the very sick patient to improve neonatal survival
Investigador/a principal
Ana Alarcon Allen
Entitat/es finançadora/es:
Sociedad Española de Neonatología
Codi
PCP00386
Data de inici-fi:
2023 - 2024
Nom del projecte:
SGR 2022-2024_Grup Cervell Neonatal (GCN)
Investigador/a principal
Thais Agut Quijano
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2021 SGR 01505
Data de inici-fi:
2022 - 2025
Més projectes

Tesis

 • Sensory development in the newborn infant: Modulation by early life experience and the impact of brain injury
  Organisme
  University of Oxford, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Medical Sciences Division
  28/06/2021
 • Caracterización de pacientes pmm2-cdg: espectro fenotípico y correlación molecular
  Autor
  Martinez Monseny, Antonio F
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  06/06/2019
 • Disfunción multiorgánica en el recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica en la era de la hipotermia terapéutica
  Autor
  Alsina Casanova, Miguel Mª
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  16/05/2018
Més tesis

Notícies

Més notícies