Al mes de setembre de 2018, la Comissió Europea ens ha atorgat el segell 'HR Excellence in Research'.

El segell s'aconsegueix aplicant la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), que consta de les diverses fases:

Coneix que és el segell 'HR Excellence in Research' de la mà de la Directora de l’Àrea de Persones i Valors i algunes de les investigadores participats en els grups de treball. Accés al vídeo a través de la intranet.

Per donar seguiment a la implantació d'aquesta estratègia tenim el Steering Comitee (membres del Comitè Directriu) i la Implementation Working Group, que té com a objectiu informar de la implementació de l'Action Plan del HRS4R, tal com es va establir, i fer seguiment de l'evolució del pla.

Membres del Implementation Working Group

 • Cecilia Jiménez
 • Cinzia Lavarino
 • Fátima Núñez
 • Susana Ochoa
 • Antoni Serrano
 • Ángel Montero
 • Pedro Brotons
 • Beatriz Olaya
 • María Rubio
 • M. Elena Huerta
 • Christian Stephan-Otto
 • Anna Butjosa Molines
 • Raquel López Carrilero
 • Juan Darío Ortigoza Escobar
 • Clara Goula
 • Roser Arnalte
 • Maite López
 • Leonor Norton
 • Susana Martínez 
 • Alba Sánchez Viñas
 • María Velasco
 • Georgia Sarquella

Les Comissions de Treball o Working Groups

A més a més, hem constituït diverses Comissions de treball (Working Groups) a la nostra Institució i hem elaborat una sèrie de procediments vinculats als diferents punts del pla d'acció estructurats segons els 4 blocs del Charter & Code.

Podeu consultar el detall de les Comissions i dels documents vinculats a aquest pla d'acció estructurats segons els 4 blocs del Charter & Code, a través del menú lateral d'aquesta pàgina.