Recerca

HR Excellence Research · HRS4R

La Comissió Europea ha creat una eina per posar en marxa una estratègia de recursos humans per a personal investigador (Human Resources Strategy for Researchers HRS4R) per donar suport i finançament a les institucions de recerca per a la implementació de la "Carta Europea del personal investigador" i el "Codi de conducta per a la contractació de personal investigador", amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un mercat laboral europeu que sigui atractiu per al personal investigador.

El segell HRS4R dona un reconeixement públic a les institucions que apliquen els principis del Charter & Code (Carta i Codi anteriors) i progressen cap als principis de la contractació oberta, transparent i basada en mèrits com l'anomenat Open Transparent Based Recruitment.