Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup ÀGORA)

Programa de recerca

Neurociències

On som

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

El nostre grup realitza una recerca orientada al pacient i per tant, amb alt valor translacional a la pràctica clínica, incidint principalment en l'avaluació econòmica dels tractaments psicològics i farmacològics per a la fibromiàlgia i el dolor crònic, en les bases neurobiològiques del dolor crònic i en aspectes psicomètrics de les mesures usualment administrades a aquests pacients.

Més concretament, el Grup AGORA està interessat a estudiar quins tractaments són efectius i cost-efectius per als pacients amb dolor crònic, a quin perfil específic de pacients (clústers) són més efectius aquests tractaments i en com actuen aquests a nivell cognitiu, afectiu i fisiològic.

Diversos dels nostres membres, entre ells el cap de grup, pertanyen a la Xarxa d'Investigació en Activitats Preventives i Promoció de la Salut en Atenció Primària (ISCIII; RD16 / 0007/0012) i el grup està reconegut i finançat com a grup emergent per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya; 2017 SGR 667).

Línies de recerca

 1. Avaluació de l'efectivitat i cost-efectivitat de diferents tractaments psicològics i farmacològics per al maneig de la fibromiàlgia i el dolor crònic.
 2. Anàlisi del paper de variables de neuroimatge (estructural, funcional, perfusió i espectroscòpia) i variables inflamatòries (citoquines pro- i antiinflamatòries) en la predicció de resposta als tractaments avaluats.
 3. Desenvolupament i validació psicomètrica de mesures de resultats percebuts pels pacients (PRO, per les seves sigles en anglès - patient reported outcomes).
 4. Mindfulness, salut i qualitat de vida. Aquesta línia d'investigació de caràcter psicosocial pretén avaluar el potencial terapèutic d'activitats comunitàries (efecte del Camino de Santiago en salut mental i qualitat de vida; Avaluació del benestar associat a l'ús d'un sistema de cobertes verdes en residències de gent gran).

Objectius científics

 1. Anàlisi de l'eficiència dels tractaments psicològics de tercera generació i els farmacològics innovadors per als pacients amb dolor crònic.
 2. Desenvolupament i validació de "variables psicològiques de procés". Conèixer quins constructes psicològics intervenen la resposta al tractament.
 3. Anàlisi cerebral des d'un punt de vista estructural i funcional de les àrees que prediuen la resposta als tractaments, així com de les àrees cerebrals que són susceptibles de canvi a través de la teràpia.
 4. Anàlisi del paper de variables psiconeuroimmunològiques en la predicció i mediació de resultats dels tractaments.

Àmbit/Camp d'especialització

La recerca que desenvolupa el grup s'emmarca en l'estudi dels aspectes clínics, econòmics, psicobiològics i socials de les malalties que cursen amb dolor crònic no maligne, sobretot de tipus musculo-esquelètic. L’objectiu principal és l'estudi del cost-efectivitat dels tractaments per a manejar el dolor i el paper de les variables psicològiques, biològiques i socials que actuen com a predictors i/o mediadors del canvi terapèutic. La metodologia habitual implica la realització d'assajos clínics controlats i aleatoritzats, però també experiència en meta-anàlisi i avaluació psicomètrica.

El grup compta per desenvolupar amb èxit la investigació en fibromiàlgia i dolor crònic amb un equip de caràcter multidisciplinari (5 psicòlegs -un d'ells també biòleg sanitari-, 1 estadístic, 1 reumatòleg, 1 anestesista i 1 metgessa de família) format per investigadors i professionals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i d'altres institucions acadèmiques o clíniques del nostre territori.

En els últims anys, el grup d'investigació ha avaluat en diferents projectes l'efectivitat i cost-utilitat de diferents tractaments farmacològics i no farmacològics per a la fibromiàlgia i la depressió major principalment, gràcies a successives convocatòries de finançament de l'ISCIII. El grup es defineix com un "dry lab" que pretén contribuir de manera significativa al coneixement sobre els mecanismes neurobiològics subjacents als efectes de les teràpies per al dolor crònic.

Membres del grup

Projectes

Nom del projecte:
Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2021). Beneficiari: Ariadna Colomer Carbonell
Investigador/a principal
Juan Vicente Luciano Devis
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2021_FI_B_00216
Data de inici-fi:
2021 - 2024
Nom del projecte:
Effectiveness, cost-utility and neurobiological effects of low-dose naltrexone in patients with fibromyalgia (INNOVA project)
Investigador/a principal
Juan Vicente Luciano Devis
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
ICI20/00080
Data de inici-fi:
2021 - 2024
Nom del projecte:
Contratos predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS). Beneficiari: Juan Pablo Sanabria
Investigador/a principal
Juan Vicente Luciano Devis
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
FI20/00034
Data de inici-fi:
2021 - 2024
Més projectes

Tesis

 • Caracterització del perfil immunoinflamatori i efectes del mindfulness en pacients amb fibromiàlgia
  Autor
  Andrés Rodríguez, Laura
  Organisme
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
  22/07/2020
 • Identificación de subtipos de pacientes con fibromialgia y análisis de la eficacia y coste-utilidad del programa de reducción del estrés basado en mindfulness
  Autor
  Pérez Aranda, Adrián
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  18/02/2020
 • Evaluación de la regulación emocional cognitiva en fibromialgia mediante el instrumento Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)
  Autor
  Reche Camba, Elvira
  Organisme
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
  01/01/2019
Més tesis

Notícies

Més notícies