Identificades alteracions pro-inflamatòries en persones amb dolor lumbar inespecífic

Un estudi liderat pel Grup de "Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup ÀGORA)" de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Universitat Autònoma de Barcelona aporta noves evidències sobre l'estat immune-inflamatori en el dolor lumbar inespecífic.

L'estudi identifica, per primera vegada, una alteració en els nivells de biomarcadors immune-inflamatoris i de l'eix hipotàlem-pituïtari-suprarenal (HHS) en persones amb dolor lumbar inespecífic comparant-los amb els nivells dels participants sense dolor.

El dolor lumbar inespecífic és la definició que se li atorga a la presència de tensió, dolor o rigidesa a la zona lumbar no atribuïble a cap patologia concreta ni tampoc considerada cap símptoma d'aquesta. Segons la durada del dolor lumbar aquest pot ser classificat en: dolor lumbar agut (menys de 6 setmanes), subagut (entre 6 i 12 setmanes), o crònic (12 o més setmanes). Segons l'Organització Mundial de la Salut, el dolor lumbar inespecífic és una de les principals causes de discapacitat amb una prevalença al llarg de la vida d'entre el 70% i el 90%. En concret, de les 291 problemàtiques de salut explorades en l'enquesta internacional "Global Burden of Disease", el dolor lumbar lidera el rànquing en termes d'anys viscuts amb discapacitat (Years Lived with Disability).

Tot i que les causes i mecanismes del dolor lumbar inespecífic són desconegudes, investigacions prèvies apunten a una alteració de les citocines implicades en els processos inflamatoris, així com en l'eix HHS associat al sistema de resposta a l'estrès.

Una revisió sistemàtica exhaustiva sobre la literatura existent en dolor lumbar inespecífic

L'equip investigador va dur a terme, en profunditat, una revisió sistemàtica de la literatura científica publicada al voltant del dolor lumbar inespecífic, on per primera vegada, es van incloure com a grup control participants sense dolor.

En contraposició de revisions sistemàtiques prèvies al voltant del dolor lumbar inespecífic, la revisió realitzada per l’equip investigador utilitzava persones sense dolor com a grup control i complia amb 3 propòsits diferenciadors. En primer lloc, descriure els nivells de citocines proinflamatòries que es veuen alterades en pacients amb dolor lumbar inespecífic. En segon lloc, identificar la resposta antiinflamatòria compensatòria desencadenada a conseqüència de la inflamació. I finalment, definir la desregulació experimentada per l'eix HHS, la qual activa la resposta de cortisol, a conseqüència dels efectes estressants que comporta l'exposició contínua al dolor.

“En contra del què s'havia indicat fins al moment, en el present estudi podem delimitar quins biomarcadors immunes inflamatoris i de l'eix HHS estan realment alterats en persones amb dolor lumbar inespecífic gràcies a utilitzar persones sense dolor com a element comparador. Aquests nous coneixements neuro-endocrino-immunològics sobre el dolor lumbar inespecífic permetran abordar noves dianes de tractament tant farmacològiques com psicològiques, i així poder realitzar un abordatge terapèutic més personalitzat i acurat en un futur." Comenta Ariadna Colomer, investigadora del grup de recerca "Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup AGORA; IRSJD & UAB), qui està realitzant la seva tesi doctoral sobre aquesta temàtica.

Biomarcadors proinflamatoris i de l'eix HHS alterats en persones amb dolor lumbar inespecífic

 "Les nostres anàlisis van posar de manifest una primera evidència sobre l'augment significatiu dels biomarcadors proinflamatoris, tals com: el factor de creixement 15 (GFF-15), la interleucina-23 (IL-23), el factor de creixement transformador-beta (TGF-β), i el receptor 1 soluble del factor de necrosis tumoral (sTFN-R1), en pacients amb dolor lumbar inespecífic comparats amb persones sense dolor. Aquest fet fa pensar que l'estat proinflamatori pot estar implicat en els mecanismes del dolor lumbar inespecífic, i creiem que els biomarcadors anteriorment descrits podrien ser considerats dianes terapèutiques. Finalment, també vam observar alteracions en la resposta del cortisol, un dels biomarcadors relacionats amb l'eix HHS. Així i tot, resulta necessari realitzar més estudis amb una àmplia mida mostral per treure conclusions sòlides." Comenta el Dr. Juan Vicente Luciano, coordinador del grup de recerca "Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup AGORA; IRSJD & UAB).

En contra de l'esperat, a diferència de revisions sistemàtiques prèvies que no utilitzaven persones sense dolor com a grup control, l'equip investigador no va trobar alteracions en l'interleucina-6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), i la proteïna C reactiva d'alta sensibilitat (hs-CRP). Per tant, probablement, aquests últims biomarcadors no haurien de ser considerats dianes terapèutiques preferents en persones amb dolor lumbar inespecífic. A més a més, l'equip va trobar evidències contradictòries en les citocines antiinflamatòries segons la tipologia de dolor lumbar: agut, subagut o crònic.

“Tenint en perspectiva els resultats exposats, ara sabem quins biomarcadors proinflamatoris realment estan alterats en els processos del dolor lumbar inespecífic. Al mateix temps, coneixem que les persones que pateixen dolor lumbar crònic (una tipologia de dolor lumbar inespecífic), presenten nivells antiinflamatoris baixos a conseqüència d'un estat proinflamatori prolongat en el temps.

La investigació ha estat realitzada pel grup "Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup AGORA)", un equip de recerca interinstitucional (IRSJD & UAB) liderat pel Dr. Juan Vicente Luciano. Particularment, s'ha treballat en estreta col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Chulalongkorn (Bangkok, Tailàndia). L'estudi ha estat publicat a la revista científica Frontiers in Immunology.

Sobre el grup de recerca "Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (Grup ÀGORA)"

El grup de recerca AGORA va néixer el 2017 dins del marc de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, coordinat pel Dr. Juan Vicente Luciano Devis, qui va rebre un contracte Miguel Servet Tipo I finançat per l'Institut Salut Carlos III. Els interessos científics del grup s'ubiquen en el camp de la fibromiàlgia i el dolor crònic. Particularment, el grup té un interès explícit en avaluar l'eficàcia i el cost-efectivitat dels tractaments psicològics per a la fibromiàlgia i altres condicions que cursen amb el dolor crònic. Paral·lelament, es volen conèixer en profunditat quins són els mecanismes neurobiològics i neuro-endocrino-immunològics que intervenen i prediuen la resposta a diversos tipus de teràpies, per així poder aplicar tractaments específics dirigits a diferents clústers de pacients. De forma transversal i com a eix vertebrador en la recerca, AGORA participa activament en l'elaboració d'estudis psicomètrics per desenvolupar nous enfocaments sobre els instruments utilitzats en l'avaluació psicològica dels pacients amb dolor crònic.

Article de referència

Sanabria-Mazo JP, Colomer-Carbonell A, Carmona-Cervelló M, Feliu-Soler A, Borràs X, Grasa M, Esteve M, Maes M, Edo S, Sanz A, Luciano JV. Immune-inflammatory and hypothalamic-pituitary-adrenal axis biomarkers are altered in patients with non-specific low back pain: A systematic review. Front Immunol. 2022 Sep 2;13:945513. doi: 10.3389/fimmu.2022.945513. PMID: 36119028; PMCID: PMC9478440.

Aquests nous coneixements neuro-endocrino-immunològics sobre el dolor lumbar inespecífic permetran abordar noves dianes de tractament tant farmacològiques com psicològiques.

Vols compartir aquesta notícia?