Actualitat

Notícies

El projecte europeu ImmunAID inicia la seva fase clínica

El projecte ImmunAID té com a objectiu identificar noves eines per al diagnòstic de malalties autoinflamatòries sistèmiques, amb la finalitat d'oferir una millor atenció als pacients amb malalties rares.

 1. Tres projectes de recerca reben finançament de la Magic Line 2020

  Els projectes “KidsCorona”, “Pediàtric ICON” i “Influència de la resiliència i altres factors protectors en la presentació clínica del primer episodi psicòtic” reben finançament de la Magic Line 2020.

 2. Gate2Brain, la "clau" per transportar fàrmacs al cervell i millorar la seva eficàcia

  La tecnologia de Gate2Brain es basa en una línia de recerca desenvolupada a l'IRB Barcelona i en avenços duts a terme al costat de la Universitat de Barcelona (UB) i Institut de Recerca Sant Joan de Déu - Hospital Sant Joan de Déu.

 1. La robòtica assistencial pot ajudar als pacients amb distròfia muscular de Duchenne

  Un equip d’investigadors de l’IRSJD desenvolupen una cadira de rodes que es condueix amb els braços per a persones amb distròfia muscular de Duchenne.

 2. Les beques de recerca IRSJD - Carmen de Torres 2.020 recauen en un projecte del Dr. Francesc Palau i un de la Dra. Lola Gomez Roig

  L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu fa públic els projectes que rebran les beques de recerca IRSJD - Carmen de Torres 2.020.

 3. S'inicia a Barcelona un nou assaig clínic amb psilocibina per a la depressió resistent al tractament

  Actualment es tracta de l'estudi més gran d'aquesta classe per avaluar els efectes del tractament amb psilocibina (un principi actiu que es troba en les anomenades «bolets al·lucinògens») per a la depressió resistent.

 4. L'estudi Kids Corona presenta els primers resultats preliminars

  L'estudi Kids Corona realitzat per l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Hospital Sant Joan de Déu Barcelona revela que el 17% dels infants que han tingut contacte amb una persona malalta s'han infectat. Els infants, també, presenten una prevalença d'anticossos similar als adults però amb una simptomatologia lleu, en més del 99% dels casos.

 5. El Departament de Gestió del Coneixement i Comunicació participa en el projecte #AyudaBiblioteca

  El 14 de març el Govern Espanyol decret l'inici de l'estat d'alarma a causa de la situació provocada pel coronavirus SARS-COVID-19. Des d'aquest primer dia un grup de professionals de biblioteques de Ciències de la Salut van unir els seus coneixements per crear el projecte #AyudaBiblioteca.

 6. Un estudi genòmic en mostres de neandertals i en humans actuals indica la disminució de les variants genètiques associades al TDAH

  La freqüència de variants genètiques associades al trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) ha disminuït d'una manera progressiva en el llinatge evolutiu humà des del paleolític fins a l'actualitat, segons un article publicat a la revista Scientific Reports.