Per a la cessió de mostres cal que l'investigador principal faci una sol·licitud de mostres i adjunti una còpia del certificat d'aprovació del comitè d'ètica del seu centre.

Cada cessió és avaluada pels comitès ètics i científic del Biobanc. D'aquesta manera es garanteix que les mostres se cedeixen a projectes d'investigació que compleixen amb els requisits ètics i de qualitat científica.

Investigadors externs a l’IRSJD

Per a la sol·licitud de mostres s'ha de descarregar el formulari de sol·licitud de mostres i, un cop omplerts tots els seus camps, reenviar per correu electrònic a: biobanc(ELIMINAR)@sjdhospitalbarcelona.org, juntament amb un resum del projecte de recerca i l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de la institució a la qual pertany l'investigador.

Investigadors de l’IRSJD

Les sol·licituds de mostres s’ha de descarregar el formulari simplificat, adjuntant el número de referència de l'aprovació del CEIm. Un cop omplerts tots els camps, el formulari haurà de ser renviat per correu electrònic a: biobanc(ELIMINAR)@sjdhospitalbarcelona.org

Avaluació de les sol·licituds

Un cop rebuda la documentació, aquesta serà avaluada pels comitès ètic-científics i per la directora científica del biobanc. En el cas que l'avaluació sigui favorable el biobanc es posarà en contacte amb el responsable de la sol·licitud per informar de la resolució i preparar l'enviament de les mostres. En el cas que l'avaluació sigui desfavorable es contactés amb el responsable de la sol·licitud per informar-lo.