La finalitat de la investigació és millorar el coneixement de les malalties. El material biològic sobrant de les anàlisis o procedent de les intervencions quirúrgiques que se li hagin realitzat, pot ser utilitzat per ajudar a ampliar el coneixement de les malalties o ser utilitzats com a donants control.

Si troba aquesta informació interessant i desitja col·laborar per a l'avanç científic de les malalties pediàtriques i participar en determinats projectes d'investigació així com en la recerca de tractaments més efectius, poden preguntar al professional mèdic que els atén. Aquest l'informarà sobre com autoritzar la donació de mostra biològica per a investigació després que s'hagin completat tots els estudis diagnòstics.

El seu metge li explicarà també que la donació no li suposarà cap molèstia addicional a les pròpies del procés diagnòstic pel qual ha anat a l'hospital.

 • Caràcter altruista de la donació:
  La cessió de mostres biològiques que vostè realitza al Biobanc de l'HISJDI és gratuïta.
 • Protecció de dades i confidencialitat:
  Les mostres es conservaran codificades i s'utilitzaran en investigació de manera anònima.
  Les mostres biològiques i les dades clíniques associades a les mateixes es conservaran fins que vostè retireu, si ho desitgeu, el vostre consentiment.
 • Revocació del consentiment:
  Si decidiu signar aquest consentiment també podreu revocar-lo lliurement. Si ho feu es destruiran les vostres mostres.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres adreçant-vos a:

Dra. Cristina Jou
Directora del Biobanc Pediàtric per a la Recerca
Hospital Sant Joan de Déu
Passatge Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 253 21 00
biobanc(ELIMINAR)@sjdhospitalbarcelona.org

En qualsevol cas, el Biobanc us agraeix molt sincerament la vostra generositat i el vostrè interès per col·laborar amb l'avenç en la investigació pediàtrica.