Equipaments

 • Confocal multispectral Leica TCS SP8 amb un mòdul d'alta velocitat i un mòdul  STED 3X per superresolució. Línies de làser: 405 nm, 488 nm  i làser blanc per excitació de 470-670 nm. Línies de depleció: 592, 660 nm i 775nm. Dos detectors híbrids.
 • Microscopi Leica DM5500B i càmera digital de color DFC7000T per a la detecció d'imatges de llum transmesa, llum polaritzada i fluorescència.
 • Estacions de treball per al processament  i anàlisi d'imatges confocals (LAS X, Fiji / ImageJ, Huygens).
 • Equip auxiliar: incubador implementat en el microscopi amb control de temperatura i CO2, centrífuga, càmera de flux laminar, congelador i incubador de CO2.

Aplicacions

Tècniques de microscòpia:

 • Imatge multicanal confocal i de llum transmesa de cèl·lules vives o mostres fixades
 • Anàlisi tridimensional i mapes de relleu
 • Experiments multidimensionals in vivo: tracking, calci intracel·lular, potencial de membrana, altres
 • Confocal d'alta velocitat
 • Estudis de colocalització de proteïnes
 • Estudis quantitatius de fluorescència i càlcul de diferents paràmetres
 • Tècniques F:  FRET, FRAP, fotoactivació
 • Anàlisi de l'espectre de substàncies fluorescents.
 • Microscòpia per experiments multiposició i realització de mosaics
 • Microscòpia òptica de llum transmesa: BF, DIC i llum polaritzada.
 • Microscòpia convencional de fluorescència.
 • Tractament d'imatges i quantificació amb programes especialitzats: LAS X, ImageJ, Fiji.
 • Estudis de superresolució: HyVolution, STED

Preparació de mostres:

 • Preparació de mostres per microscòpia òptica i fluorescència de diferents tipus de materials (biològic i no biològic)
 • Fixacions químiques i tall de material biològic
 • Immunofluorescència en cèl·lules i teixits
 • Metodologies per a l'anàlisi in vivo de cèl·lules i estudis fisiològics: fluorocroms específics, marcatges d'ions (calci), lectines i proteïnes fluorescents.