Serveis cientificotècnics

Unitat de Microscòpia Confocal i Imatge Cel·lular

La Unitat de Microscòpia Confocal i Imatge Cel·lular de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (UMCHSJD) forma part del Servei de Medicina Genètica i Molecular, del Centre Daniel Bravo de Diagnòstic i Recerca en Malalties Minoritàries (CDB) i de l'Institut Pediàtric de Malalties Rares (IPER).

Es troba ubicada al Servei d'Anatomia Patològica que ofereix un marc de primer ordre per l'estudi de la biologia cel·lular, la patologia i l'etiopatogenia de les malalties humanes. 

Des de la seva creació el març del 2017, i la UMCHSJD té com a principal objectiu millorar les capacitats experimentals i diagnòstiques de la patologia humana en un àmbit sanitari i acadèmic emprant tècniques cel·lulars i moleculars.

La Unitat proporciona sistemes avançats de microscòpia òptica, equips de preparació i manteniment de mostres i recursos per al processament posterior de les imatges i dades.

També ofereix serveis del què s'ha anomenat nanoscòpia confocal, que millora substancialment la resolució del microscopi confocal, permetent visualitzar molècules individuals dins de les cèl·lules amb una resolució de fins a 60 nm.

El personal tècnic de la Unitat col·labora amb els usuaris clínics i investigadors en la planificació dels experiments del microscopi confocal i facilita l'entrenament avançat en l'ús dels microscopis i les tècniques específiques. També dona suport en el processament i l'anàlisi de les dades adquirides, dissenyant, si es desitja, rutines d'anàlisi personalitzades.

Els dos grans reptes de la Unitat són per una banda proporcionar instruments que cobreixin tot l'espectre d'aplicacions en l'àmbit de la microscòpia òptica avançada a investigadors del mateix Centre i d'altres institucions públiques o privades, i per l'altra incorporar aquesta tecnologia tan novedosa en el camp del diagnòstic, un terreny encara per explorar, posant-la a l'abast dels especialistes clínics de l'HSJD.

La ubicació estratègica de l'equip dins del Servei d'Anatomia Patològica i Biobanc Pediàtric, i la col·laboració estreta del seu personal, permet disposar de multitud de tècniques de preparació de les mostres i del coneixement expert en morfologia, fets que converteixen la UMCHSJD en una Unitat de característiques singulars.