Persones que en poden fer ús

La UMCHSJD està a disposició de tots els investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, així com d'altres institucions, tant publiques com privades.

Actualment s'ofereix servei a nombrosos grups de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, de diverses universitats i altres entitats públiques i privades.


Relació de serveis que s'ofereixen

La Unitat de Microscòpia Confocal i Imatge Cel·lular realitza les següents tasques:

  • Manteniment i coordinació de l'ús dels diferents microscopis propis de la Unitat de Microscòpia Confocal i Imatge Cel·lular.
  • Suport tècnic en l'ús dels microscopis i softwares de processament d'imatge per a personal no format.
  • Formació obligatòria per a usuaris en règim d'autoservei.
  • Assessorament i suport tècnic als usuaris.
  • Realització de procediments experimentals.
  • Preparació de mostres.