Tecnologies mèdiques: Informàtica gràfica: jocs seriosos i gamificació

On som

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) UPC

Com arribar-hi

Webs relacionades

El grup de recerca compta amb un equip d'enginyers especialitzats en la construcció, anàlisi i visualització de models a partir d'imatges 3D per aplicar-los en diagnosi, planificació i simulació d'intervencions.

Objectius científics

 1. Joc seriós d'entrenament a l'ús de la bomba extracorpòria desenvolupat en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona
  1. Estudi de validació del programa actual d'entrenament
  2. Desenvolupament d'una nova fase d'entrenament que contempli situacions crítiques com el muntatge de la bomba
 2. Trastorns de dèficit d'atenció i aprenentatge a través del joc
  1. Publicació dels resultats obtinguts en col·laboració amb la unitat de salut mental de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
  2. Desenvolupament d'un estudi a més llarga escala i sobre un període de temps més extens
 3. Joc seriós d'entrenament a habilitats transversals en el treball per a joves amb discapacitat intel·lectual (Càtedres d'Accessibilitat Indra Fundació Universia)
  1. Difondre els resultats del projecte
  2. Portar endavant un estudi de validació a gran escala
  3. Publicar els resultats
 4. Joc seriós d'avaluació de deteriorament cognitiu Smart Ageing (col·laboració amb CBIM, Itàlia)
  1. Actualitzar el joc per prosseguir amb l'estudi de validació
 5. Joc seriós de formació en diabetis (col·laboració amb la unitat d’Endocrinologia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona)
  1. Actualitzar el joc
  2. Realitzar un estudi amb pacients
 6. Plataforma per a la monitorització de nens i nenes amb trastorns de neurodesenvolupament (BrainAlly) en col·laboració amb IMIM
  1. Integrar les eines desarrolladsa: BrainAllyGame, BrainAllyDiary i BrainAllyVis
  2. Desenvolupar el mòdul d'anàlisi de dades BrainAllyAnalytics
  3. Validar el joc BrainAllyGame
  4. Afegir 4 tasques al joc i validar-les
 7. Gamificació THT del test Yalom de factors terapèutics en dinàmica de grup
  1. Estendre la validació del test
  2. Implementar una versió web del test

Àmbit/Camp d'especialització

Aquesta línia de recerca se centra en la concepció, disseny, implementació i validació de jocs seriosos per quatre objectius principals: (1) l'aprenentatge tant acadèmic, a nivell escolar, en nens i nenes, com específic, per gestionar malalties cròniques, en malalts i familiars, (2) el screening o avaluació de capacitats cognitives tant en edat infantil com adulta, (3) la rehabilitació cognitiva o funcional a través de o incentivada pel joc, (4) l'entrenament professional en l'àmbit de la medicina pel maneig de dispositius complexos com la màquina extracorpòria o l'aplicació de protocols com el de la sedació. A més, s'integra en aquesta línia el disseny i avaluació d'estratègies de gamificació per facilitar l'aplicació de tests d'avaluació (com el test Yalom de factors terapèutics) i l'adherència a aplicacions (en PC, web o mòbils) relacionades amb la salut i l'esport, com ara els diaris digitals de gestió medicaments, estat d'ànim o dolor.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Notícies

Més notícies