Tractament del càncer pediàtric

Programa de recerca

Càncer pediàtric

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

El càncer pediàtric afecta cada any a més de 1000 nens a Espanya, dels quals un 80% sobreviuen més de 5 anys després dels tractaments. Encara que alguns tipus de càncer pediàtric són encara incurables.

El nostre treball s'enfoca en afrontar experimentalment aquesta urgent necessitat clínica dels pacients amb pitjor pronòstic. Desenvolupem projectes de laboratori (preclínics) que parteixen de petites mostres (biòpsies) dels tumors d'aquests pacients, amb les que vam crear models de laboratori que després serveixen per experimentar amb nous tractaments. Aquests nous tractaments són desenvolupats pel nostre grup de recerca i/o pels nostres col·laboradors.

Gràcies a aquests projectes d'investigació preclínica hem desenvolupat assajos clínics fase 1, que actualment es troben en curs, per a nens amb càncer de retina i de cervell.

És coneguda la nostra investigació sobre la viroteràpia del retinoblastoma (càncer de la retina), que s'està aplicant ja en nens i està produint prometedors resultats. Aquest treball va obtenir el premi Schweisguth de la SIOP (Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique) i el premi Vanguardia de la Ciència.

La nostra producció científica és diversa. Hem dirigit estudis publicats en prestigioses revistes del camp de la medicina translacional, les ciències farmacèutiques i la bioenginyeria (per exemple, Science Translational Medicine, Biomaterials, Journal of Controlled Release, Advanced Healthcare Materials) i hem participat en publicacions en les fonts científiques més prestigioses (Science, Nature, Nature medicine, Nature genetics, Cancer cell, JEM, Nature communications, Cancer research, Clinical cancer research).

Els principals objectius del nostre programa de recerca són:

1. Establir una plataforma de models preclínics de tumors sòlids pediàtrics.

2. Realitzar recerca preclínica traslacional sobre l’eficàcia de nous candidats terapèutics.

3. Desenvolupar nous sistemes d'alliberament de fàrmacs adaptats als nostres pacients.

4. Caracteritzar la distribució dels fàrmacs en l'organisme per entendre l'efecte terapèutic.

Línies de recerca

 1. DIPG i gliomatosis cerebri: teràpia farmacològica i immunoteràpia.
 2. Retinoblastoma: teràpia avançada amb adenovirus oncolítics.
 3. Tumors sòlids extracranials: teràpies selectives amb nous sistemes d'alliberament de fàrmacs.
 4. Tumors sòlids de mal pronòstic en recaiguda: teràpies de precisió.
 5. Barrera hematoencefàlica: desenvolupament d'estratègies farmacològiques per travessar-la.

Objectius científics

 1. Desenvolupament de tractaments farmacològics per al glioma difús de protuberància (DIPG), la gliomatosis cerebri i altres tumors cerebrals pediàtrics de mal pronòstic.
 2. Desenvolupament de sistemes d'alliberament de fàrmacs en oncologia pediàtrica, amb un millor perfil de selectivitat pel tumor, major eficàcia i menor toxicitat.
 3. Desenvolupament de tractaments farmacològics innovadors contra tumors sòlids pediàtrics extracranials com el sarcoma d'Ewing, el rabdomiosarcoma, l'osteosarcoma i el neuroblastoma.
 4. Desenvolupament de tractaments per al retinoblastoma basats en la combinació d'adenovirus oncolítics i agents quimioteràpics.
 5. Desenvolupament de tractaments d'immunoteràpia del glioma difús de protuberància i altres tumors cerebrals.

Àmbit/Camp d'especialització

Comptem amb experiència en els següents àmbits:

 1. Desenvolupament de models cel·lulars i xenografts derivats de pacients (PDX) de tumors sòlids pediàtrics (retinoblastoma, neuroblastoma, DIPG, gliomes d'alt grau, medul·loblastoma, AT-RT, rabdomiosarcoma, sarcoma d'Ewing, osteosarcoma, tumor de Wilms, tumors germinals, MPNST) a partir de mostres de biobanc.
 2. Assaigs d'eficàcia d'agents anticàncer en tumors sòlids pediàtrics.
 3. Assaigs de farmacocinètica d'agents anticàncer en el sistema nerviós central i en tumors sòlids pediàtrics.
 4. Mostreig biològic per microdiàlisi i anàlisi per cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC).
 5. Desenvolupament de sistemes biopolimèrics d'alliberament de fàrmacs en tumors sòlids pediàtrics.

Membres del grup

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Immune microenvironment of retinoblastoma
Investigador/a principal
Angel Montero Carcaboso
Entitat/es finançadora/es:
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Codi
PI21/00216
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Nom del projecte:
Desenvolupament preclínic del fàrmac G2B-001 i aplicació en el tractament de tumors sòlids pediàtrics
Investigador/a principal
Angel Montero Carcaboso
Entitat/es finançadora/es:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Codi
2021 DI 008
Data de inici-fi:
2021 - 2024
Nom del projecte:
Rompiendo las barreras del cáncer infantil
Investigador/a principal
Angel Montero Carcaboso
Entitat/es finançadora/es:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C. S.A.
Codi
PCP00335
Data de inici-fi:
2021 - 2022
Més projectes

Tesis

 • Development and application of xenograft models to predict the prognosis and study the treatment-driven evolution of pediatric sarcomas
  Autor
  Castillo Ecija, Helena
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  22/03/2022
 • Polymeric nanocarriers modified with peptide shuttles for drug targeting to the central nervous system
  Organisme
  Technion - Israel Institute of Technology
  12/11/2020
 • Estudio de la toxicidad local y sistémica de matrices de nanofibras cargadas con SN-38 en rata Wistar.
  Autor
  Manzanares Quintela, Alejandro
  Organisme
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA
  19/09/2020
Més tesis

Notícies

Més notícies

Activitats

Més activitats