Tecnologies mèdiques: Biomaterials i Enginyeria de Teixits

On som

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) UPC

Com arribar-hi

Webs relacionades

El Grup de Recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya i té la seva seu a l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE).

L'objectiu principal del Grup de Recerca BBT és el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans. Aquest plantejament requereix el disseny de materials capaços de modular la resposta biològica del teixit receptor, donant lloc en alguns casos a la regeneració i la neoformació dels teixits degradats i, en d'altres, a una perfecta integració del biomaterial i la recuperació funcional perduda. A fi d'assolir aquest objectiu, el grup combina un coneixement i caracterització molt acurada dels diferents materials a nivell físico-químic i mecànic, amb l'estudi de les interaccions dels materials amb les entitats biològiques. Així doncs, són especialment rellevants les tècniques de caracterització superficial dels materials i l'estudi de l'efecte d'aquestes propietats en la resposta biològica. Aquest plantejament suposa una aproximació multidisciplinar al problema, i fa indispensable crear un pont entre dos àmbits de coneixement ben diferenciats, com són la ciència dels materials i la biomedicina, que es concreta en la interdisciplinarietat dels membres que integren el grup. 

Cal destacar que la recerca duta a terme pel BBT pretén abastar tant aspectes de ciència bàsica com aspectes més tecnològics, susceptibles de ser transferits a empreses del sector biomèdic. 

Objectius científics

 1. Desenvolupament d'empelts ossis sintètics per regeneració òssia personalitzats i multifuncionals, amb propietats osteoinductivas i antimicrobianes
 2. Disseny de bastides per a enginyeria de teixits a partir de tècniques d'impressió 3D, amb estructures complexes i multimaterial a partir del desenvolupament de noves tintes biocompatibles
 3. Desenvolupament de tractaments avançats de superfícies per biomaterials que impedeixin la formació de biofilms bacterians.
 4. Disseny i síntesi de peptidomimètics i recobriments multifuncionals amb potencial osteoconductivo, osteogènic i antibacterià per funcionalitzar i desenvolupar nous materials per a la substitució i regeneració òssia.
 5. Investigació dels mecanismes biològics implicats en els efectes anticàncer en osteosarcoma dels plasmes atmosfèrics, i desenvolupar vehicles adequats per a les espècies reactives de rellevància en aquesta teràpia innovadora.
 6. Fabricació de stents biodegradables per impressió 3D amb alliberament de fàrmac. Modificació superficial de superfícies metàl·liques i polimèriques per accelerar l’endotelització, controlant la restenosis i trombosi en aplicacions cardiovasculars.

Àmbit/Camp d'especialització

El camp de recerca de Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) és el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans. Més concretament, el BBT se centra en el disseny de materials capaços de modular la resposta biològica del teixit receptor, per tal d'aconseguir la regeneració dels teixits danyats, o bé la perfecta integració del biomaterial i la recuperació funcional perduda.

El plantejament d'aquest objectiu és intrínsecament interdisciplinar, exigint d'una banda un coneixement profund dels materials a nivell físico-químic i mecànic i, de l'altra, l'estudi de la interacció dels mateixos amb els teixits biològics a tots els nivells, sistèmic, cel·lular o molecular.

En aquest sentit, són especialment rellevants les tècniques de caracterització superficial dels materials i l'estudi de l'efecte d'aquestes propietats en la resposta biològica, el que implica crear un pont entre dos àmbits de coneixement clarament diferenciats, la ciència dels materials i la biomedicina, amb una interacció contínua i estable, que es concreta en la interdisciplinarietat dels membres que integren el grup.

Finalment, la investigació del BBT abasta des d'aspectes de ciència bàsica sobre la caracterització de les interaccions entre els materials desenvolupats i les entitats biològiques fins a aspectes més tecnològics, susceptibles de ser transferits a empreses del sector biomèdic.

Membres del grup

Tesis

 • Effects of cold atmospheric plasmas on biomaterials: hydrogels and composites with calcium phosphates
  Autor
  Solé Martí, Xavier
  Organisme
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA
  13/07/2023
 • Bioresorbable Zn-based alloys for biomedical applications
  Autor
  García Mintegui, Claudia
  Organisme
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA
  26/01/2023
 • Cold Plasma-Derived Oxidative Stress for Osteosarcoma Therapy
  Autor
  Mateu Sanz, Miguel
  Organisme
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA
  13/06/2022
Més tesis

Notícies

Més notícies

Activitats

Més activitats