Jordi Guillem Martí

Investigador

El Dr. Guillem Marti es va graduar en Bioquímica el 2005 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol de Doctor en Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2012. A més, va cursar un màster en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina i és també llicenciat en Biologia el 2010 per la Universitat de Barcelona.

Des de l'any 2010 és estudiant post-doctoral al grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya, on és professor associat des de 2016.

Actualment lidera l'estudi de les interaccions cel·lulars amb biomaterials per a regeneració òssia, substitució òssia, stents cardiovasculars i teràpia del càncer. A més, la seva recerca està enfocada al desenvolupament de noves molècules derivades de la matriu extracel·lular, obtingudes mitjançant tècniques d'ADN recombinant, per a funcionalitzar biomaterials per tal de millorar la seva bioactivitat.

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades