Francesco Tampieri

Francesco Tampieri

Investigador post-doc

Francesco Tampieri va obtenir la seva llicenciatura i màster en Química a la Universitat de Pàdua (Itàlia) amb un pla d'estudis centrat en química física i espectroscòpia molecular. Durant el doctorat en Ciències Moleculars, va treballar en el Grup d'Espectroscòpia EPR del Departament de Ciències Químiques de la Universitat de Pàdua, en un projecte centrat en l'estudi de defectes paramagnètics en materials similars el grafè mitjançant mètodes d'espectroscòpia EPR.

Entre 2016 i 2019 va ser investigador postdoctoral al grup de Química Orgànica per al Medi Ambient i la Salut del Departament de Ciències Químiques de la Universitat de Pàdua. On va treballar en diversos projectes relacionats principalment amb l'aplicació de plasmes no tèrmics per a la descontaminació d'aigua.

Des de l'any 2019 és investigador postdoctoral sènior en el Grup d'Investigació en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (Departament de Ciència i Enginyeria de Materials a la Universitat Politècnica de Catalunya) en el projecte APACHE - Atmospheric Pressure Plasma, on s'estudien els biomaterials per a la curació del càncer d'os, sota la coordinació de la Dra. Cristina Canal.

El focus de la seva recerca és l'estudi dels efectes de les fonts de plasma atmosfèric dissenyades per a aplicacions biomèdiques en líquids (aigua, medis de cultiu, solucions de biopolímers, etc.). En particular, el desenvolupament i adaptació de protocols de detecció i quantificació d'espècies plasmàtiques, l'estudi de la influència de biopolímers (alginat, gelatina, etc.) en la producció i estabilitat de RONS i els efectes oxidatius dels plasmes sobre biopolímers.

La seva experiència inclou l'ús de totes les tècniques principals per anàlisis químiques i espectroscòpiques (cromatografia, espectrometria MS, espectroscòpia òptica i magnètica), detecció i quantificació de RONS, cinètica química i modelatge computacional.

Perfils professionals a les xarxes