Serveis de la Unitat:

Actualment els serveis de la unitat es distribueixen segons els rols de cadascun dels seus membres.

Cap de la unitat

 • Responsable de la unitat i assessora dels investigadors en matèria de requisits ètics, reguladors i negociació de contractes.
 • És la persona de contacte per l’hospital, la Fundació, els promotors i els CROs.
 • Responsable de projectes estratègics d’investigació.

Coordinadora de gestió i qualitat de la unitat

 • Responsable del personal de gestió de la unitat (start up, contractes, facturació, administració i Data Entries).
 • Responsable de la gestió dels projectes no comercials de la unitat i supervisora de tots els aspectes de qualitat i formació.
 • Responsable d’establir circuits generals amb l’hospital en assaigs clínics i altres projectes d’investigació.

Administració i gestió econòmica

 • Sol·licitud i preparació de la documentació per a la tramitació de contractes amb els promotors.
 • Facturació als promotors i seguiment econòmic general de la unitat.
 • Contractació i pagament de serveis (CROs, pòlisses).
 • Donacions.

Gestor de posada a punt d’estudis comercials i acadèmics

 • Anàlisis de la viabilitat dels projectes amb l’equip investigador.
 • Gestió de la documentació reguladora.
 • Estudi d’impacte econòmic i anàlisis de circuits interns.
 • Anàlisis de circuits i necessitats tècniques, de cada assaig, durant la seva posada a punt.
 • Suport a l’equip investigador i serveis implicats durant l’assaig clínic.

Coordinadora d’Infermeria de la Unitat

 • Responsable de la gestió de l’equip d’infermeria de la unitat.
 • Persona de contacte amb l’equip de direcció d’infermeria de l’hospital.
 • Anàlisis dels circuits i necessitats tècniques, d’espais i RRHH de cada assaig clínic.
 • Assessora de la Unitat de Gestió en matèria de procediments infermers dels protocols.
 • Supervisora del compliment de les Bones Pràctiques Clíniques.

Infermera d’investigació / Coordinada d’estudis

Cada assaig clínic té una infermera assignada com a coordinadora. Les seves principals funcions són:

 1. Coordinació
 2. Assistencial i laboratori.
 3. Data management.

És la persona responsable d’establir un enllaç entre la Unitat d’Assaigs Clínics, el personal investigador i el promotor. Aquest rol l’assumeixen les infermeres de la unitat d’investigació delegades per l'investigador/a Principal.

Inclou, entre altres les següents responsabilitats:

 • Facilitar la comunicació dins de l'equip de recerca i les parts implicades externes.
 • Coordinar les referències a altres serveis implicats fora de l'equip de recerca.
 • Facilitar la programació i la coordinació dels procediments d'estudi.
 • Coordinar les visites del pacient segons protocol.
 • Complir amb les bones pràctiques clíniques i les normes locals aplicables.
 • Protegir les dades de participants de conformitat amb els requisits reglamentaris.
 • Participar en les visites de seguiment i auditories/inspeccions.
 • Facilitar el processament i manipulació (emmagatzematge i transport) de les mostres d'investigació.
 • Supervisar els recursos i estudiar els materials relacionats.
 • Coordinar les reunions i activitats de l'equip en el context de l'estudi.
 • Coordinar les activitats de recerca per minimitzar els riscos dels subjectes.
 • Proporcionar cures d'infermeria directa a participants de la investigació (incloent-hi l'administració del tractament en investigació, recollida de mostres, etc.).
 • Comunicar els procediments d'estudi als participants de l'assaig.
 • Supervisar el pacient d'assaig i reportar els esdeveniments adversos potencials per a l'investigador.
 • Facilitar les consultes dels participants d'investigació.
 • Facilitar el procés de consentiment informat i reclutament amb l'investigador.
 • Registre de les dades al quadern de recollida de dades, resolució de discrepàncies i monitorització.

Data Entries

Personal de suport a les coordinades d’estudis en el maneig de dades, amb el registre de les dades al quadern de recollida de dades, resolució de discrepàncies i seguiment de la monitorització.

Tasques i tarifes d’infermeria amb càrrec a projectes finançats:

Tarifes 2023