La Unitat de Recerca Clínica disposa actualment dels següents espais:

  • 4 consultes pròpies per visitar a pacients ambulatoris.
  • 3 butaques + 1 llit a l’Hospital de Dia pels pacients amb tractaments d'infusió en règim ambulatori.
  • Llits d'hospitalització i UCI per pacients amb necessitats d'atenció 24h.
  • Laboratori propi per la preparació, separació i conservació de mostres biològiques.
  • Neveres, congelador de -20ºC, congelador -80ºC amb control de Temperatura.
  • Aparellatge propi de consulta (ECG, Tensiòmetre, Termòmetre, Medidor de Sat. HB, bàscula, tallímetre) tot calibrat i certificat.
  • Sala de monitoratge d'Assaigs Clínics.
  • Arxiu d'estudis actius.
  • Arxiu extern per la custòdia de documentació segons la normativa vigent.