Assaigs clínics

Espai per a professionals

Presentació i activitat de la unitat

La Unitat de Recerca Clínica té per objectiu facilitar la feina dels investigadors i els laboratoris i empreses que necessiten avaluar l'eficàcia de tractaments i productes.

Som l'única unitat pediàtrica a Espanya que inclou totes les especialitats i som líders estatals. Això ens permet tenir un volum més gran de pacients i, de retruc, d'assajos; per tant, els nostres resultats són molt representatius.

Dades 2018 (*)

  • 17Assaigs clínics de fase I
  • 51Assaigs clínics de fase II
  • 77Assaigs clínics de fase III
  • 7Assaigs clínics de fase IV
  • 69Estudis observacionals

(*) Dades extretes de la memòria científica del 2018