Search publications

Publications

 • Garcia-Garcia A, Huici-Sanchez M, Inarejos E and Aldemira-Liz A.

  Retropharyngeal abscess with mediastinal invasion: Exclusive antibiotic treatment

  ANALES DE PEDIATRIA . 85(2): 112-113. Number of citations: 1

  [doi:10.1016/j.anpedi.2015.11.005]

 • Ricart S, Aldemira-Liz A and Lasheras E.

  Programa PRINCEP: atenció especialitzada en pacients pediàtrics amb malalties cròniques complexes.

  Annals de Medicina (Barc) . : 59-62.