Defensa tesi doctoral: Aleix Soler Garcia

Auditori Plaza, Hospital Sant Joan de Déu · Online

12:00h

"Utilitat del QuantiFERON-TB Gold Plus en el diagnòstic de la infecció tuberculosa latent i la malaltia tuberculosa en població pediàtrica"

Doctoral thesis conducted by Aleix Soler Garcia under the supervision of Dr. Antoni Noguera Julian, reserarcher in Infectious diseases and microbiomea at IRSJD and Dra. Anna Gamell Fullà.

The doctoral thesis defense will be held in person at the Auditori Plaza of the SJD Barcelona Children's Hospital, as well as online (please fill out the form below to request the link).

* Fields are required

En aquest correu electrònic rebrà l’enllaç d’accés, quan estigui disponible. // En este correo electrónico recibirá el enlace de acceso cuando este disponible.