Montserrat Torrebadell Burriel

Montserrat Torrebadell Burriel

Investigador

Línia de recerca:

Leucèmies i hemopaties no neoplàsiques

Montserrat Torrebadell va obtenir el 1998 la seva Llicenciatura en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. El 2005 Especialitat en Hematologia i Hemoteràpia a l'Hospital Clínic de Barcelona. El 2018 va presentar la seva tesi doctoral per la Universitat de Barcelona: "Anàlisi del valor pronòstic del perfil d'expressió gènica en la leucèmia mieloblàstica aguda de risc citogenètic intermig segons l'opció terapèutica postremissió".

Actualment treballa com a metgessa adjunta especialista sènior i responsable de l'àrea de citometria. Servei de Diagnòstic de Laboratori, Laboratori d'Hematologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de l'any 2010. També és coordinadora de el Grup Biològic de Leucèmia mieloide aguda (LMA) de la Societat Espanyola d'Hematologia i Oncologia Pediàtrica i la representant espanyola de l'comitè biològic en LMA en el grup cooperatiu internacional NOPHO, que és part integrant de el grup IBFM. Els seus principals interessos en recerca són: aplicació de tècniques de citometria de flux en el diagnòstic i seguiment de pacients amb leucèmia, caracterització biològica dels pacients amb LMA.

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

Últimes publicacions

Més publicacions

Notícies

Més notícies