Surten a la llum les cèl·lules ocultes darrere de la recaiguda de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B

Les Dres. Susana Rives, Montserrat Torrebadell i Nerea Vega (IRSJD) participen en un estudi dirigit pel Dr. Pablo Menéndez, investigador de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, que ha identificat una població prèviament inadvertida de cèl·lules preleucèmiques que podria ser responsable d'algunes recaigudes a la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (B-ALL).

CD19 és una proteïna característica que es troba a la superfície dels limfòcits B, les cèl·lules immunitàries productores d'anticossos, des dels progenitors més primerencs fins als més madurs. La seva presència es manté fins i tot després de la transformació maligna a B-ALL i, per tant, es considera un bon biomarcador per a la identificació de leucèmies de cèl·lules B i una diana terapèutica molt utilitzada en estratègies d'immunoteràpia.

De fet, el tractament de B-ALL amb immunoteràpies dirigides a CD19, com els anticossos monoclonals biespecífics, tipus BiTE, o construccions CAR-T, ha tingut un gran èxit per aconseguir remissions completes en els darrers anys. No obstant això, és comú trobar recaigudes en aquests pacients, cosa que significa que encara hi ha cèl·lules que resisteixen la teràpia, capaces de reiniciar la malaltia.

La recerca, publicada a la revista especialitzada en hematologia Blood, l’equip investigador va trobar que una població de cèl·lules que no tenen CD19 (CD19-/CD22+) ja està present tant en condicions fisiològiques com en pacients amb B-ALL. En aquests pacients, algunes de les cèl·lules CD19- tenen el mateix patró de mutacions que la leucèmia anterior i són part de la càrrega leucèmica, però, en no mostrar CD19, no seran l'objectiu de les immunoteràpies anti-CD19. La seva presència podria ser responsable d'algunes de les recaigudes.

Els resultats de la recerca tenen un alt valor clínic, ja que una anàlisi no massa complexa mitjançant citometria o tècniques moleculars podria determinar la presència de la subpoblació CD19-/CD22+ en pacients amb B-ALL des del principi, anticipant el risc de recaiguda després d'un tractament reeixit contra CD19.

A més, l’equip investigador proposen que les teràpies duals contra les cèl·lules que expressen CD19 i CD22 podrien ser una bona estratègia per reduir les recaigudes i mantenir els pacients en remissió durant més temps. Aquestes teràpies duals ja s'estan desenvolupant i és possible que aviat mostrin el seu potencial en assaigs clínics amb pacients reals.

La recerca ha estat realitzada en el context de la Red Nacional de Terapias Avanzadas (TERAV-RICORS) finançada per l'ISCII, i duta a terme per un equip multicèntric format per investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, la Universitat de Salamanca, l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat d'Oxford, l'ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Oxford Biomedical Research Centre.

Les Dres. Susana Rives, Montserrat Torrebadell i Nerea Vega formen part del grup de recerca “Leucèmia i hemopaties pediàtriques” de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, dirigit per la Dra. Mireia Camós, hematòloga pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Font d’informació

Surten a la llum les cèl·lules ocultes darrere de la recaiguda de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B. Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Els resultats de la recerca tenen un alt valor clínic, ja que una anàlisi no massa complexa mitjançant citometria o tècniques moleculars podria determinar la presència de la subpoblació CD19-/CD22+ en pacients amb B-ALL.

Vols compartir aquesta notícia?