Actualitat

Agenda

Trobats un total de 306 resultats.

 1. Seminari: "Modulació de la resposta inflamatòria sistèmica en nens críticament malats després de la suplementació parenteral amb glutamina"

  Auditori Dr. J. Plaza

 2. Seminari: "Glioma difús de protuberància (DIPG): caracterització immunològica i proposta de tractament inmunoterapèutica"

  Auditori Dr. J. Plaza

 3. Seminari: "Infart arterial cerebral. Aplicació diagnòstica i pronòstica de la caracterització de l'infart arterial cerebral utilitzant neuroimatge multimodal i mapeig lesió-conducta mitjançant voxel-based lesion-symtom mapping."

  Auditori Dr. J. Plaza

 4. Seminari: “Impacte d'una intervenció multifactorial per reduir la infecció nosocomial a la UCIP. Utilitat d'un registre multicèntric de infecció nosocomial.”

  Auditori Dr. J. Plaza

 5. I Jornada Nacional de la Malaltia de Menkes

  Durant el transcurs de la jornada es presentarà el projecte d'investigació avançada en el coneixement de la Malaltia de Menkes; on hi participen professionals de l'Hospital Materno-Infantil i la Fundació Sant Joan de Déu.

  Auditori Dr. Plaza

 6. Presentació tesis doctoral: Jaume Carrasco Colom

  Auditori Dr. J. Plaza (Hospital MaternoInfantil Sant Joan de Déu)

 7. Presentació tesis doctoral: Silvia Ricart Campos

  Auditori Dr. J. Plaza

 8. Seminari: “Desescalado antibiótico en el paciente crítico”.

  Auditori Dr. J. Plaza

 9. Seminari: "Malalties neurodegeneratives amb acumulació de ferro cerebral."

  Auditori Dr. J. Plaza