#SeminarIRSJD · Efecte de la nicotinamida, la forma amida de la vitamina B3, contra el desenvolupament d'obesitat

Online

15:30h

  • Dr. Josep Julve · Investigador de l’Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb info(ELIMINAR)@irsjd.org

Resum

L'obesitat es defineix com a una acumulació excessiva de greix i esdevé un seriós risc per a la salut. Aquesta condició és de fet considerada com a una malaltia crònica complexa i s'hipotetiza que, durant el seu desenvolupament, el teixit adipós hi juga un paper central. Diferents estudis demostren que el teixit adipós regula molts processos fisiològics, i la seva disfunció en pacients obesos s'ha associat a unes alteracions estructurals i funcionals que, alhora, es relacionen amb el desenvolupament de les complicacions metabòliques freqüentment associades a l'obesitat. Evidències recents suggereixen que el restabliment dels nivells intracel·lulars de nicotinamida adenina dinucleòtid (NAD) a través de la suplementació dietètica de precursors metabòlics ha resultat tenir efectes terapèutics favorables. El Dr. Josep Julve exposarà part de la recerca sobre l'efecte de la suplementació dietètica d'una forma precursora de NAD en un model animal d'obesitat.

Sobre el ponent

En Josep Julve és doctor en Biologia (2000) a la Universitat de Barcelona. Actualment es troba contractat com a investigador a càrrec del programa Miguel Servet (ISCIII) a l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La seva àrea de treball està centrada en l'avaluació de diferents intervencions (nutricionals, farmacològiques, quirúrgiques) sobre el metabolisme energètic i de lípids i la seva relació amb el progrés d'obesitat i diabetis mellitus, i de les seves principals complicacions (fetge gras no alcohòlic, cardiomiopatia, entre tantes altres) en pacients i en models experimentals (http://orcid.org/0000-0002-6531-2246).

Vols compartir aquesta notícia?