Innovació

Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM)

La Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM) neix amb la missió de proporcionar tractament a totes les persones amb trastorns mentals i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorns mentals greus i les seves famílies. Per aconseguir-ho, la Xarxa TECSAM treballarà per impulsar l'evolució tecnològica dels resultats de la recerca, així com en la detecció de necessitats que assenyali àrees amb dèficits de tractaments.

TECSAM pretén aglutinar i integrar tota la recerca en salut mental que es fa al territori en aquest àmbit, així com optimitzar els recursos destinats a la valorització i transferència de coneixement dels grups de recerca a la pràctica clínica i a la societat

La xarxa TECSAM, a més, es beneficia de les sinergies i complementarietat amb el Clúster de Salut Mental de Catalunya, on se situen moltes empreses en l'àmbit de la provisió de serveis en salut mental i en altres sectors productius relacionats. Destaca també la participació d'associacions de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, que estaran representades en tots els òrgans de la xarxa.


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).