L'Institut

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) és un centre de recerca i innovació en biomedicina. L'IRSJD va ser creat el 2015 a través d'un conveni de col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu. L’any 2020 l’IRSJD va esdevenir centre CERCA de la Generalitat de Catalunya.

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic. Des del 1867 es dedica a l'atenció integral de dones, nens i adolescents i, en l'actualitat, és un dels centres pediàtrics d'alta especialització més importants d'Europa. La seva assistència es basa en el treball multidisciplinari dels seus professionals i en la recerca de qualitat dels seus investigadors i investigadores.

Adreça

Passeig Sant Joan de Déu 2,
08950 Esplugues de Llobregat

Web

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d'estudiants i a oferta formativa. L'impacte internacional de la seva producció científica i el compromís amb la innovació formen part del seu ADN. Pertany a la Lliga Europea d'Universitats intensives en Recerca (LERU). Ocupa el primer lloc en producció científica de l'Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca universitari d'Espanya i un dels més importants d'Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l'excel·lència assolida en aquest terreny.

Adreça

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Web

https://www.ub.edu/web/portal/ca/

Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d'Europa. Titula cada any més de 6.000 estudiants de grau i màster, i més de 500 doctores i doctors. En complicitat amb el teixit productiu és agent i motor de canvi econòmic i social, valoritzant la recerca i transferint tecnologia i coneixement a la societat

Adreça

Campus Nord, Carrer de Jordi Girona, 1, 3,
08034 Barcelona

Web

https://www.upc.edu/ca

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu va encetar el seu recorregut el 2009, amb la integració de dues entitats amb una llarga trajectòria: Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental i l'Hospital de Sant Boi, amb l'objectiu d'esdevenir un hospital comunitari i altament resolutiu que estableix vincles amb els agents del territori. Una organització que acompanya les persones amb problemes de salut mental al llarg de la vida i que prioritza la qualitat assistencial.

Adreça

Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat

Web

https://www.pssjd.org/

Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu és una entitat creada l'any 2002 per donar cobertura a l'activitat de recerca que es realitza, tant en l'àmbit biomèdic com en el social, a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, al Parc Sanitari Sant Joan de Déu i en altres centres de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu - Província d'Aragó Sant Rafael. La Fundació gestiona l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Adreça

Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Web

https://www.sjdrecerca.org