Buscador de publicaciones

Publicaciones

 • Solé-Ribalta A, Launes-Montana C, Felipe-Villalobos A, Balaguer-Gargallo M, Luaces-Cubells C, Roser Garrido Romero, Bobillo-Perez S, Girona M, Valls-Lafon A, Cambra-Lasaosa FJ, Esteban-Torne E and Jordán-García I.

  New multivariable prediction model PEdiatric SEpsis recognition and stratification (PESERS score) shows excellent discriminatory capacity.

  ACTA PAEDIATRICA . 111(6): 1209-1219.

  [doi:10.1111/apa.16321]

 • Hernández-Bou S, Trenchs-Sainz de la Maza V, Soler-Garcia A, Marina Caballero Bellón, Ciutad M and Luaces-Cubells C.

  Outpatient and oral management is suitable for infants 60-90 days old with urinary tract infections at low risk of bacteremia.

  EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS . 181(2): 671-677. Nº de citas: 1

  [doi:10.1007/s00431-021-04224-7]

 • Castany E, Marti C, Parra C, Goldman R and Luaces-Cubells C.

  Expectations of Patients Seen in the Emergency Department for SARS-CoV-2 During the Pandemic.

  CLINICAL PEDIATRICS . 60(9-10): 405-407.

  [doi:10.1177/00099228211029821]

 • Arias Constanti V, Curcoy-Barcenilla AI, Trenchs-Sainz de la Maza V, Irene Martínez de Albéniz, González Grado C and Luaces-Cubells C.

  Abuso sexual infanto-juvenil agudo: una aportación metodológica para mejorar la calidad asistencial.

  Revista espanola de salud publica . 95: .

 • Marès-Bermúdez J, de la Flor Brú J, Luaces-Cubells C and Hernández-Bou S.

  Marcadors biològics a la capçalera del pacient: proteïna C reactiva, procalcitonina i proteïna A de resistència al mixovirus. Visió de l’atenció primària i d’urgències

  Pediatría Catalana . 81(2): 91-101.

 • Sabater A, Hernández-Bou S, Trenchs-Sainz de la Maza V, Penela D and Luaces-Cubells C.

  Faringoamigdalitis aguda: alta sospita d’etiologia bacteriana i test de diagnòstic ràpid negatiu

  Pediatría Catalana . 81: 194-195.

 • Caballero Bellón M, Arias Constanti V, Curcoy-Barcenilla AI, Trenchs-Sainz de la Maza V, Colom Gordillo A and Luaces-Cubells C.

  Análisis comparativo de la incidencia de intoxicaciones etílicas en adolescentes en un servicio de Urgencias pediátricas.

  Revista espanola de salud publica . 94: .

 • Hernández-Bou S, Trenchs-Sainz de la Maza V, Cano I, Girona M and Luaces-Cubells C.

  Neonates With Urinary Tract Infection: Is a Lumbar Puncture Always Indicated?

  PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL . 39(9): 849-853.

  [doi:10.1097/INF.0000000000002683]

 • Parra C, Trenchs-Sainz de la Maza V and Luaces-Cubells C.

  Burnout en los pediatras de urgencias.

  ANALES DE PEDIATRIA . 93(3): 200-202.

  [doi:10.1016/j.anpedi.2019.09.013]

 • Parra C, Carreras-Blesa N, Vergés A, Trenchs-Sainz de la Maza V and Luaces-Cubells C.

  Patient Experience in a Spanish Pediatric Emergency Department.

  PEDIATRIC EMERGENCY CARE . 36(8): 456-459. Nº de citas: 1

  [doi:10.1097/PEC.0000000000001713]