Gonçalo Martins Da Costa Pereira Rodrigues

Gestión

Projects

Project name:
Subvenció per a la incorporació de personal de suport als grups de recerca, corresponent als anys 2023-2025
Leader
Jaume Mora Graupera
Funding entities:
Generalitat de Catalunya
Code
SLT028/23/000308
Starting - finishing date:
2023 - 2025
More projects