Pau Miquel Diego

Ayudante de investigación

Projects

Project name:
Les narratives clíniques de la mort: una oportunitat per al desenvolupament ètic dels professionals?
Leader
Pau Miquel Diego
Funding entities:
Fundació Víctor Grifols i Lucas, Miquel Diego, Pau
Code
NARRA23
Starting - finishing date:
2021 - 2023
Project name:
Anàlisi de l'espiritualitat, religiositat o filosofia de vida dels pares i mares d'infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya
Leader
Mª Dolors Navarro Rubio
Funding entities:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Code
2018RELIG00008
Starting - finishing date:
2019 - 2021
More projects