Marina Verdaguer Rodriguez

Marina Verdaguer Rodriguez

Investigador pre-doc

The researcher Marina Verdaguer Rodríguez graduated in Psychology in February 2019 from the University of Barcelona (UB), obtaining the mention in Health Psychology. In 2021, she obtained the Official Master's Degree in General Health Psychology at the Autonomous University of Barcelona (UAB).

In May 2019, she joined the Research Unit of the the Parc Sanitari Sant Joan de Déu as a research assistant. Currently, since September 2022, she is predoctoral student. She participates in the following projects:

  • "Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans" (SLT006/17/00231).
  • "Avaluació de les necessitats de tractament dels usuaris dels Serveis de Rehabilitació Psicosocial, des de la perspectiva dels propis usuaris, les famílies i els professionals."
  • "Eficacia del entrenamiento meta-cognitivo (EMC) en personas con psicosis de larga evolución que son atendidas en servicios de rehabilitación comunitaria". 
  • "Valoració de la percepció de recuperació i de les variables mediadores dels usuaris i usuàries dels serveis de rehabilitació".
  • "Beneficios de combinar el entrenamiento metacognitivo (EMC) con la rehabilitación cognitiva (RC) en la recuperación de pacientes con trastornos del espectro psicótico" (PID2020-118907RA-I0).
  • "Eficacia de la combinación de la actividad de aquagym y el Entrenamiento Metacognitivo (EMC) sobre variables de salud psicológicas y físicas y su relación con los biomarcadores SP1 y SP4 en personas con psicosis".

Last Publications

More Publications