Marina Verdaguer Rodriguez

Marina Verdaguer Rodriguez

Ayudante de investigación

The researcher Marina Verdaguer Rodríguez graduated in Psychology in February 2019 from the University of Barcelona (UB), obtaining the mention in Health Psychology. He is currently studying the Official Master's Degree in General Health Psychology at the Autonomous University of Barcelona (UAB).

Since May 2019, she is working in the Research Unit of the Sant Joan de Déu Health Park as a research assistant. She participates in the following projects:

  • "Influencia del estilo de apego en la cognición social y sesgos cognitivos en personas con un primer episodio psicótico, esquizofrenia crónica y controles sanos/as (FIS 18/00212 y PERIS 17/231)"
  • "Clinical Symptoms and Social Functioning in Schizophrenia"
  • "Avaluació de les necessitats de tractament dels usuaris dels Serveis de Rehabilitació Psicosocial, des de la perspectiva dels propis usuaris, les famílies i els professionals"
  • "Valoració de la percepció de recuperació i de les variables mediadores dels usuaris i usuàries dels serveis de rehabilitació"

Last Publications

More Publications