Ajuts LLAVOR per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu


Announcement "open"
caduca en menys de 10 dies
I'm interested
Organization:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
20.000 €
Description:

Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que es trobin en la fase inicial de conceptualització del pla per la transferència de tecnologies o coneixements i la generació de valor a la societat.

L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei.

El grau de maduresa tècnica i comercial esperat a la fi dels projectes correspon a la finalització de la fase de conceptualització del pla de transferència d'acord amb les evidències recollides o l'opinió dels potencials clients, usuaris o beneficiaris, que permeti la identificació d'un candidat a producte o servei a desenvolupar a la fase de prova de concepte i/o d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia o coneixement proposat.

Els projectes han de ser executats en un termini de 6 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió

Requirements

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han d'acomplir els requisits següents:

  1. El Científic o Científica Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o del centre participant i tenir-hi dedicació completa.
  2. El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar en fase predoctoral o postdoctoral.
Request

Des del Tràmit Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2024. Modalitat A. Llavor, descarregar iel formulari general de sol·licitud (Contacteu amb la vostra persona de referència per aquest tràmit).

Emplenar les dades del formulari general de sol·licitud i adjuntar la següent documentació annexa:

  • Memòria detallada del projecte IdC 2024.
  • Cartes de suport per part d'entitats interessades amb la proposta, si escau.
  • Carta d'interès del/s candidat/s a Mentor Empresarial, si escau.

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 22 de maig de 2024