Premis Societat Catalana de Biologia


Announcement "open"
caduca en menys de 10 dies
I'm interested
Organization:
Societat Catalana de Biologia
Category:
Awards
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
Segons modalitat
Description:

El premi s'atorga al que es consideri el professional més rellevant en l'estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional.

La Societat Catalana de Biologia convoca els següents premis:

 1. Premi a la trajectòria professional Leandre Cervera: S'atorga al que es consideri un professional rellevant en l'estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial...), i que representi els valors morals, ètics i d'esforç de la Societat Catalana de Biologia (SCB).
 2. Premi a l'article científic: S'atorga als autors responsables d'una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l'avenç de l'àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. ls articles s'escullen entre tots aquells publicats durant l'any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l'1 de gener i fins al 31 de desembre de l'any 2023).
 3. Premi a la divulgació: S'atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d'algun tema de l'àmbit de les ciències biològiques durant l'any 2023, tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana i durant l'any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023).
 4. Premi SCB jove investigador/a: S'atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l'àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès. Si els treballs estan escrits en castellà o anglès, es requereix presentar un resum en català d'unes 300 paraules.
 5. Premi SCB treball de recerca de batxillerat: S'atorga a l'autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d'ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria.
 6. Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: S'atorga al que es consideri el millor treball de final de grau (TFG) dins de l'àmbit de les ciències biològiques defensat en una universitat dels territoris de parla catalana, escrit en català, castellà o anglès. Si els treballs estan escrits en castellà o anglès, es requereix presentar un resum en català d'unes 300 paraules.
 7. Premi SCB START-IUP: S'atorga en reconeixement de la millor start-up per a fomentar la innovació i l'emprenedoria dins del sector biotecnològic o de ciències biològiques en l'àmbit local i regional.
Requirements
 • Premi a la trajectòria professional: els candidats han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d'haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana, bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquest territori.
 • Premi a l'article científic: Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l'autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d'aquest ha d'haver estat realitzat en el territori de parla catalana.
 • Premi SCB divulgació: L'autor o els autors d'obres divulgatives sobre ciències biològiques en premsa escrita, llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana, durant l'any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.
 • Premi al jove investigador/a: Qualsevol investigador que, amb un màxim de 35 anys en el moment de dipositar la tesi, hagi estat guardonat amb el premi extraordinari de l'última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2021-2022 per aquesta edició).
 • Premi al treball de recerca de batxillerat: Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2023-2024. Els alumnes participants hauran de ser seleccionats prèviament pel tutor/a del treball de recerca, que és qui farà la inscripció.
 • Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: Els TFG els ha de presentar l'autor/a. Ha de provenir d'un dels graus de biologia/biociències d'alguna de les universitats que l'imparteixen. Requisits: -Pot ser un TFG de recerca, bibliogràfic o similar -Haver obtingut una qualificació del TFG igual o superior a 8,0. -Presentar l'expedient acadèmic del grau cursat -Presentar un document signat per la tutoria del TFG en què s'indiqui la universitat on s'ha presentat, la data de la defensa, el nombre de crèdits del -TFG i la nota final obtinguda.
 • Premi SCB START-UP: Start-ups del sector biotecnològic o de ciències biològiques que estiguin en fase de desenvolupament d'un producte o servei i que hagin estat fundades a Catalunya o en regions de parla catalana en els darrers cinc anys (data de fundació posterior a l'1 de gener de 2019)
Request

Degut a que per cada premi s'ha de presentar una documentació específica, en cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 16 d'abril de 2024.