Projectes de recerca 2024 de la Societat Catalana de Cardiologia


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
Societat Catalana de Cardiologia
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
10.000€
Description:

La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) convoca DUES BEQUES per a projectes de recerca originals i inèdits.

Requirements

L'investigador principal i el 50 % de l'equip investigador, haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la SCC amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat.

El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca. S'avaluarà positivament l'originalitat del projecte (que sigui un projecte nou que no hagi rebut ajudes prèvies), i a més es tindrà en compte la multidisciplinarietat.

Request

S'haurà d'enviar la memòria del projecte per via correu electrònic a la Societat Catalana de Cardiologia (sccardiologia@academia.cat), en el format oficial:

  • Model A: Dades sol·licitud
  • Model B: Memòria projecte
  • El currículum de l'IP i els investigadors en format lliure

En cas d’interès, contacatr amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 23 de març de 2024.