Beques Daniel Bravo


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu
Category:
Mobilitat
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
3.000€ bruts mensuals
Description:

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu convoca tres beques per a estades de tres a nou mesos en projectes realitzats en centres de prestigi nord-americans o europeus, amb els objectius següents:

  • Dur a terme recerca cardiovascular bàsica i/o clínica que no inclogui com a objectiu principal l'estudi de fàrmacs.
  • Desenvolupar o adquirir noves tècniques en imatge cardiovascular per a la millora de la recerca i la pràctica clínica.
  • Investigar solucions innovadores en salut digital relacionades amb la cardiologia que permetin una millora en la qualitat assistencial i/o l'empoderament dels pacients.
Requirements

Estar en possessió d'un títol universitari

Formar part del personal investigador de les universitats o dels centres hospitalaris o de recerca al servei de l'Administració Pública

Conèixer l'idioma del país de destinació, així com tenir un domini alt de l'anglès parlat i escrit

No haver rebut amb anterioritat cap Beca Daniel Bravo

Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud

Complir els requisits i acceptar explícitament les condicions de les Beques Daniel Bravo

Request

Es requereixen 3 cartes que s'hauran de dirigir explícitament a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu:

Una carta de motivació. La persona sol·licitant exposarà les motivacions i els propòsits que persegueix amb aquesta estada, i justificarà l'elecció del grup de destinació i la coherència amb les línies de recerca amb el grup actual.

Una carta de recomanació. L'investigador o investigadora principal del centre de recerca del sol·licitant haurà d'explicar les raons per les quals s'aconsella la sol·licitud i com s'integra dins l'estratègia d'investigació del centre, pel que fa tant a la recerca passada com futura.

Una carta de preacceptació, redactada pel responsable del grup d'acollida. Els centres receptors seran de lliure elecció per part dels sol·licitants, entre les universitats, els hospitals i els instituts de recerca amb línies de recerca complementàries del grup al qual pertanyen.

Per poder optar a les beques, les persones interessades hauran d'introduir les seves dades i els detalls del projecte en el formulari en línia que trobaran al web www.fundaciodanielbravo.org, i adjuntar-hi les tres cartes requerides en format PDF

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 11 de març de 2024.