Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Category:
Awards
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
1.000 €
Description:

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en qualssevol titulació universitària en l'àmbit Biomèdic, llegida durant l'any 2022.

Requirements

El tema de la tesi ha d'estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de les Malalties Infeccioses o la Microbiologia Clínica: assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents...

Ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat mínima d'un any i estar al corrent del pagament de les quotes.

Es valorarà com a mèrit l'haver finalitzat l'especialitat en els darrers 15 anys i que el treball s'hagi realitzat en l'àmbit de la xarxa sanitària catalana.

Aquesta convocatòria és compatible amb la sol·licitud al Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació. Tanmateix, l'obtenció dels dos premis és incompatible.

Request

Documentació

- Tesi Doctoral en format pdf

- Certificació de la data de lectura.

- Currículum Vitae

- Dades de filiació: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic

Dotació econòmica

La dotació del premi serà de 1.000€.

Termini

En cas d'interés, contactar amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es abans del 24 de setembre de 2022

La documentació s'enviarà en format electrònic a xaviernieves@academia.cat