Ajuts a la Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 2021


Announcement "open"
expires in less than 30 days
Organization:
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Amount:
5.000 €
Description:

Concessió dels ajuts a la recerca i la innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació Sant Joan de Déu.

Requirements

Beneficiaris

És condició indispensable que l'investigador principal treballi al Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) o per la Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) durant el temps que gaudeixi de l'ajut. Un mínim del 50% dels investigadors ha de pertànyer a la zona d'influència del Parc. Els residents del PSSJD també podran formar part de l'equip investigador.

Requisits

1. El projecte d'investigació ha de ser original i haurà de desenvolupar-se en la totalitat o principalment al PSSJD.

2. L'IP haurà d'estar en possessió del títol de doctor o en el seu defecte estar en possessió d'una titulació acadèmica superior o diplomatura relacionada amb la Salut.

3. L'IP només podrà formar part d'una sola sol·licitud. La resta de l'equip podrà participar com a màxim en 2 projectes simultàniament, inclosos els projectes actius de la mateixa convocatòria d'altres anys (es considera projecte actiu tot el que no ha presenat la memòria final)

4. L'IP no podrà sol·licitar un nou ajut si ha rebut un altre ajut i està pendent de la memòria final.

5. Es prioritzarà als IPs que tinguin una tasca assitencial al PSSJD.

6. Es valorarà positivament la col·laboració amb grups d'altres centres de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

Nombre d'ajuts, període i durada

L'ajut de recerca tindrà un any de durada, excepcionalment s'acceptaran projecte de fins a dos anys sempre que se'n justifiqui la necessitat.

El projecte s'iniciarà com a màxim tres mesos després de la data de la concessió de l'ajut.

Es convocaran quatre beques per a aquest any 2021.

Request

Documentació a presentar

CV de l'equip investigador (model adjunt o bé format CVN)

Memòria del projecte (adjunt)

Full de sol·licitud (adjunt)

Lloc de presentació

En cas d'interès contactar amb Elena Romero (elena.romerof@sjd.es) i Jose de Dios (jose.dedios@sjd.es) per enviar la documentació necessària (documents adjunts) abans del termini establert a la convocatòria, 4/11/2021.