Premis Nacionals de Recerca 2021


Announcement "open"
Organization:
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Category:
Awards
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Amount:
Segons Modalitat
Description:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca els premis següents:

  • Premi Nacional de Recerca
  • Premi Nacional de Recerca al Talent Jove
  • Premi Nacional de Comunicació Científica
  • Premi Nacional de Mecenatge Científic
  • Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I
  • Premi Nacional d'Innovació a la Creació d'una Empresa de Base Científica

Amb l'objectiu de fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país.

Premi Nacional de Recerca

Té com a finalitat premiar l'investigador o la investigadora del sistema català de recerca i innovació  incloses les empreses i fundacions o que desenvolupi la seva activitat fora de Catalunya, que hagi contribuït durant la seva trajectòria professional de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia.

Requisits

- Podran presentar candidatures les universitats, els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Les persones candidates han de tenir una reconeguda relació amb Catalunya. No és indispensable que en siguin originàries, ni que hi treballin o hi hagin treballat.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 40.000 euros.

Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

Té com a finalitat estimular i reconèixer l’esforç dels les joves investigadors, del sistema català de recerca i innovació incloses les empreses i fundacions o que desenvolupin la seva activitat fora de Catalunya, que hagin destacat internacionalment en la seva trajectòria professional per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca.

Requisits

- Podran presentar candidatures les universitats, els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Poden aspirar al premi els investigadors en actiu que no hagin complert 40 anys a la data de tancament d'aquesta convocatòria i que actualmente estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 10.000 euros.

Premi Nacional de Comunicació Científica

Té com a objecte el reconeixement de l’activitat de divulgació de la ciència i la seva promoció per a potenciar l’interès de la ciutadania per la ciència.

Requisits

Es premiarà la millor iniciativa de comunicació i divulgació científica feta a Catalunya en qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions i festivals, entre d’altres), així com els professionals d’aquests àmbits.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Premi Nacional de Mecenatge Científic

Té la finalitat de reconèixer i estimular la col·laboració privada en l'aportació de fons filantròpics per a la recerca a Catalunya i a nivell internacional.

Requisits

Es premiarà a les persones, empreses o entitats que hagin realitzat alguna donació o contribució a la generació de recursos filantròpics per promoure o recolzar projectes científics a Catalunya.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I

Té com a finalitat reconèixer les activitats de partenariat publicoprivat en recerca i en l'àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats d'R+I a Catalunya.

Requisits

Es premiarà a les persones, entitats o empreses per les seves iniciatives de foment de la cooperació entre el sector públic i el privat en les activitats de recerca i la impulsió de programes de finançament privat de la recerca i la innovació.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Request

Documentació

La presentació de candidatures es farà a través de la pàgina web de l'FCRi (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.

Lloc i forma de presentació

En cas d'interés, contactar amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.org o amb la vostra persona de contacte abans del 21 de setembre de 2021