Gonçalo Martins Da Costa Pereira Rodrigues

Gestión

Projects

Project name:
Model sostenible de dinamització internacional dels grups de l'IRSJD - DYNAMICS
Leader
Roser Arnalte Olloquequi
Funding entities:
Generalitat de Catalunya
Code
SLT028/23/000293
Starting - finishing date:
2023 - 2025
Project name:
Subvenció per a la incorporació de personal de suport als grups de recerca, corresponent als anys 2023-2025
Leader
Jaume Mora Graupera
Funding entities:
Generalitat de Catalunya
Code
SLT028/23/000308
Starting - finishing date:
2023 - 2025
Project name:
Impulsar el posicionamiento, la participación y el liderazgo de la FSJD en sus áreas estratégicas en 2023-2024
Leader
Roser Arnalte Olloquequi
Funding entities:
Ministerio De Ciencia E Innovacion
Code
GPE2022-001118
Starting - finishing date:
2023 - 2024
More projects