Marina Verdaguer Rodriguez

Marina Verdaguer Rodriguez

Investigador pre-doc

The researcher Marina Verdaguer Rodríguez graduated in Psychology in February 2019 from the University of Barcelona (UB), obtaining the mention in Health Psychology. In 2021, she obtained the Official Master's Degree in General Health Psychology at the Autonomous University of Barcelona (UAB).

In May 2019, she joined the Research Unit of the the Parc Sanitari Sant Joan de Déu as a research assistant. Currently, since September 2022, she is predoctoral student. She participates in the following projects:

  • "Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans" (SLT006/17/00231).
  • "Avaluació de les necessitats de tractament dels usuaris dels Serveis de Rehabilitació Psicosocial, des de la perspectiva dels propis usuaris, les famílies i els professionals."
  • "Eficacia del entrenamiento meta-cognitivo (EMC) en personas con psicosis de larga evolución que son atendidas en servicios de rehabilitación comunitaria". 
  • "Valoració de la percepció de recuperació i de les variables mediadores dels usuaris i usuàries dels serveis de rehabilitació".
  • "Beneficios de combinar el entrenamiento metacognitivo (EMC) con la rehabilitación cognitiva (RC) en la recuperación de pacientes con trastornos del espectro psicótico" (PID2020-118907RA-I0).
  • "Eficacia de la combinación de la actividad de aquagym y el Entrenamiento Metacognitivo (EMC) sobre variables de salud psicológicas y físicas y su relación con los biomarcadores SP1 y SP4 en personas con psicosis".

Professional network profiles

Last Publications

More Publications

Projects

Project name:
Convocatoria de becas y ayudas para la formación de doctores del programa nacional de formación de profesorado universitario. Beneficiario: Marina Verdaguer Rodríguez
Leader
Susana Ochoa Güerre
Funding entities:
Ministerio De Universidades
Code
FPU21/00218
Starting - finishing date:
2022 - 2026
Project name:
SGR 2022-2024_Grup de Recerca en Etiopatogènia i Tractament dels Trastorns Mentals Greus (MERITT)
Leader
Judith Usall i Rodié
Funding entities:
Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Code
2021 SGR 01380
Starting - finishing date:
2022 - 2025
Project name:
Eficacia de la combinación de la actividad de aquagym y el Entrenamiento Metacognitivo (EMC) sobre variables de salud psicológicas y físicas y su relación con los biomarcadores SP1 y SP4 en personas con psicosis
Leader
Susana Ochoa Güerre
Funding entities:
Clientes Diversos
Code
PFNR0174
Starting - finishing date:
2021 - 2024
More projects