Epigenètica del Càncer Pediàtric

Programa de recerca

Càncer pediàtric

Investigadors principals

On som

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Com arribar-hi

Webs relacionades

Els tumors del desenvolupament són biològicament diferents dels càncers d'adults: no mostren alts nivells d'acumulació mutacional, sinó que es caracteritzen per una desregulació epigenètica. En el grup Epigenètica del Càncer Pediàtric ens fem preguntes fonamentals sobre la biologia dels tumors del desenvolupament: Com condueix la desregulació epigenètica a la cancerogènesi? Quines cèl·lules progenitores són susceptibles de transformació maligna impulsada per l'epigenètica? Què fa que aquests progenitors siguin especialment susceptibles i es pot revertir la seva transformació?

El nostre objectiu general és identificar les vulnerabilitats epigenòmiques específiques dels tumors del desenvolupament i explotar-les en la recerca de teràpies personalitzades per millorar el benestar i el pronòstic del pacient. Creiem que un mateix tractament no serveix per a tots, i hem de tractar a l'individu, no a la malaltia.

El grup se centra principalment en els tumors rabdoides malignes (MRT): càncers pediàtrics altament malignes i heterogenis, caracteritzats per l'activació bial·lèlica de la subunitat SMARCB1 del complex remodelador de cromatina SWI/SNF. La pèrdua funcional de SMARCB1 és l'única alteració recurrent en els MRT, el que els converteix en l'exemple més pur de tumorigènesi impulsada epigenèticament fins a la data.

Línies de recerca

  1. L'epigenoma dels MRT s'altera com a resultat de la pèrdua funcional de SMARCB1. No obstant això, es desconeix quin dels nombrosos canvis és el responsable de la transformació maligna. Utilitzant enfocaments (epi) genòmics i edició de gens, estem separant els canvis epigenòmics que impulsen la transformació maligna d'aquells que són mers espectadors. Amb aquest coneixement, enfocarem el desenvolupament terapèutic per apuntar als impulsors d'aquesta malaltia.
  2. Els MRT són una malaltia molt heterogènia que pot sorgir en múltiples òrgans. No obstant això, les cèl·lules d'origen de la malaltia segueixen sent enigmàtiques. Utilitzant mètodes de rastreig de llinatge i biologia computacional, estem investigant els orígens de diferents subtipus de MRT.
  3. Alguns MRT tenen un abundant infiltrat de cèl·lules immunitàries, mentre que altres són completament immunes al fred. Estem investigant la font d'immunogenicitat en els tumors MRT i avaluant com podria aprofitar-se per al tractament (per exemple, mitjançant immunoteràpia).

Objectius científics

  1. Caracteritzar l'heterogeneïtat de la malaltia de MRT en els nivells cel·lular, transcriptòmica i epigenètic per ajudar a la subclassificació de la malaltia i l'estratificació dels pacients.
  2. Identificar les aberracions epigenòmiques dels MRT que causen la transformació maligna.
  3. Avaluar si les alteracions epigenòmiques "transeünts" podrien explotar-terapèuticament.
  4. Identificar la cèl·lula d'origen de diferents subtipus de MRT.
  5. Identificar la font d’immunogenicitat en subconjunts de MRT i avaluar si es pot explotar terapèuticament.
  6. Avaluar com la focalització epigenètica pot establir sinergies amb el tractament estàndard d'atenció per millorar el pronòstic del pacient.

Àmbit/Camp d'especialització

El nostre treball es basa en la multidisciplinarietat, promovent la integració de tècniques de biologia cel·lular i molecular, rastreig de llinatges, edició del genoma CRISPR/CAS9, citometria, microscòpia, genòmica del càncer (epi) i biologia computacional. El nostre equip té una àmplia experiència en enfocaments de biologia experimental i computacional.

L'estreta associació entre l’IRSJD i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té com a objectiu tancar la bretxa entre el laboratori i el llit, amb l'objectiu en última instància d'identificar nous punts d'intervenció terapèutica per millorar el pronòstic i el benestar del pacient.

Membres del grup

Últimes publicacions

Avgustinova A, Laudanna C, Pascual-García M, Rovira Q, Djurec M, Castellanos A, Urdiroz-Urricelqui U, Marchese D, Prats N, Van Keymeulen A, Heyn H, Vaquerizas JM, Benitah SA. Repression of endogenous retroviruses prevents antiviral immune response and is required for mammary gland development. Cell Stem Cell (2021). JIF (JCR): 20.86; Q1.

Garcia-López M, Rodriguez-Hernandez CJ, Mateo-Lozano S, Pérez-Jaume S, Gonçalves-Alves E, Lavarino C, Mora J and de Torres C Parathyroid hormone-like hormone plays a dual role in neuroblastoma depending on PTH1R expression. MOLECULAR ONCOLOGY 2019. 13(9): 1959-1975

Avgustinova A, Symeonidi A, Castellanos A, Urdiroz-Urricelqui U, Sole-Boldo L, Martin M, Perez-Rodriguez I, Prats N, Lehner B, Supek F, Benitah SA. Loss of G9a preserves mutation patterns but increases chromatin accessibility, genomic instability and aggressiveness in skin tumours. Nat. Cell Biol. 20, 1400-1409 (2018). JIF (JCR): 17.728; Q1.

de la Escosura-Muñiz A, Espinoza-Castañeda M, Chamorro-García A, Rodriguez-Hernandez CJ, de Torres C and Merkoçi A In situ monitoring of PTHLH secretion in neuroblastoma cells cultured onto nanoporous membranes. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2018. 107: 62-68.

Li H, Yao Q, Mariscal AG, Wu X, Hulse J, Pedersen E, Helin K, Waisman A, Vinkel C, Thomsen SF, Avgustinova A, Benitah SA, Lovato P, Norsgaard H, Mortensen MS, Veng L, Rozell B, Brakebusch C. Epigenetic control of IL-23 expression in keratinocytes is important for chronic skin inflammation. Nat. Commun. 9, 1420 (2018). JIF (JCR): 11.878; Q1.

Projectes

Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019. Beneficiario: Alexandra Avgustinova

Leader Alexandra Avgustinova
Announcement Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019
Code RYC2019-027738-I
Starting date 2020
End date 2025
Funded by Ministerio de Economía Y Competitividad (MINECO)